Skoči na vsebino

NOVICA

Energetski prehod kot priložnost za slovensko gospodarstvo

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je na konferenci Energetski prehod kot priložnost za slovensko gospodarstvo izpostavil, da bo Slovenija v prehodu v brezogljično družbo potrebovala kombinacijo rešitev s področja opuščanja fosilnih goriv, obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti in tehnološkega preboja. Ob tem je dodal, da Slovenijo čakajo tudi pomembne odločitve o velikih proizvodnih enotah v državi in slovenski energetski mešanici prihodnosti. Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) trenutno pripravlja državni energetski podnebni načrt, ki bo predmet širokega javnega posvetovanja.

 

»Želimo si in podpiramo tržno usmerjene rešitve, ki bodo imele pozitiven vpliv na gospodarstvo in ki bodo hkrati vključile ter aktivirale tudi potrošnike. Tako bomo vsi skupaj v prihodnosti sooblikovali skupni energetski trg. V Sloveniji je že danes prisotna izjemna podpora energetskemu prehodu tako v splošni javnosti kot v gospodarstvu. Zavedamo se, da predstavlja prehod v nizkoogljično družbo velike izzive, a tudi priložnosti,« je v uvodnem nagovoru dejal minister.

 

Izpostavil je tudi zadovoljstvo, da je slovensko gospodarstvo že prepoznalo priložnosti, ki jih prinaša razogljičenje družbe. »Eden od bistvenih izzivov v prehodu energetske tranzicije je potrošnik in njegova vloga. Prehod bo moral omogočiti proaktivno vlogo potrošnikov na energetskem trgu, kar je ključen element pri uresničevanju naših skupnih ciljev na področju obnovljivih virov in energetske učinkovitosti. Za dosego ciljev bodo potrebne številne aktivnosti na nacionalni ravni, kjer bo ključna podpora države, ki mora zagotoviti ustrezen in spodbuden regulatorni okvir, kot tudi prispevati k ozaveščanju in izobraževanju,« je bil jasen minister.

 

Podpredsednik Evropske komisije, pristojen za energetsko unijo, Maroš Šefčovič, je na konferenci napovedal, da bo Evropska unija preoblikovala pariški podnebni sporazum v zakon, kar bo prineslo številne prednosti.

 

Ob robu konference pa je državni sekretar mag. Klemen Potisek poudaril, da se moramo procesa razogljičenja družbe, ki bo tehnično, tehnološko in finančno zelo zahtevno, lotiti celovito. »Potrebno je tesnejše sodelovanje med javno upravo, gospodarstvom in znanostjo. Izzivi, povezani z energetskim prehodom, predstavljajo tudi priložnost za gospodarstvo in njegovo aktivno vlogo pri iskanju rešitev na področjih, kot so učinkovita raba električne energije, pametna mesta in e-mobilnost,« je dejal Potisek.

 

Več o konferenci Energetski prehod kot priložnost za slovensko gospodarstvo, ki so jo danes v Ljubljani pripravili MzI, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Gospodarska zbornica Slovenije tukaj.