Skoči na vsebino

NOVICA

Pravilnik o kolesarskih povezavah celovito oblikuje slovensko kolesarsko omrežje

Danes je začel veljati Pravilnik o kolesarskih povezavah, ki celovito določa državno kolesarsko omrežje oz. kolesarske povezave v Sloveniji, pogoje za vzpostavitev kolesarskih povezav in merila za njihovo razvrstitev, označitev ter evidentiranje. Ministrstvo za infrastrukturo je s svojimi aktivnostmi v zadnjih letih naredilo bistven premik k uresničevanju cilja – da Slovenija postane idealna destinacija za kolesarski turizem.

S Pravilnikom o kolesarskih povezavah se tako vzpostavlja sistem kolesarskih povezav znotraj države, ki se sočasno navezuje tudi na evropske kolesarske povezave (Eurovelo). Dozdajšnja praksa je parcialno označevala posamezne odseke kolesarskih poti, s pravilnikom pa je naš cilj označevanje čim daljših kolesarskih povezav.

 

Nov pravilnik bo kolesarjem olajšal orientacijo na terenu, načrtovalcem kolesarskih poti pa omogočil enoten pristop povezovanja med določenimi kraji. Že iz samega kolesarskega kažipota je namreč razvidno, na kateri kolesarski povezavi se kolesar vozi, proti kateremu kraju se pelje in oddaljenost do tega kraja.


Državne - daljinske, glavne in regionalne - kolesarske povezave lahko potekajo na posameznih odsekih po obstoječem cestnem omrežju, kar pomeni, da za označitev določene povezave ni pogoj, da je ta fizično ločena od cestišča. Kolesarske povezave lahko potekajo po državnih in lokalnih cestah, ločenih kolesarskih poteh, kolesarskih pasovih in kolesarskih stezah. Naš cilj je, da se bo kolesarska infrastruktura izboljševala. Pravilnik okvirno opredeljuje tudi dodatne pogoje za spodbujanje in promocijo kolesarjenja, tako z vidika prometa, prometne infrastrukture in trajnostne mobilnosti kot z vidika varovanja okolja in spodbujanja razvoja turizma.


Poleg tega ministrstvo že pripravlja naslednji pomemben Pravilnik o kolesarskih površinah. Ta bo določal minimalne tehnične zahteve, ki se bodo morale upoštevati pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju kolesarskih površin. Že dalj časa pa je v veljavi tudi Pravilnik o prometni signalizaciji, ki določa kolesarsko prometno signalizacijo in ki je primerljiva z rešitvami iz tujine.