Skoči na vsebino

NOVICA

Minister z občinama Kobarid in Bovec podpisal sporazuma o sofinanciranju daljinskega ogrevanja na lesno biomaso

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je danes v Bovcu podpisal sporazuma o sofinanciranju daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) za občini Kobarid in Bovec. “Vesel sem, da ste se v tem čudovitem naravnem okolju odločili, da boste fosilne energente nadomestili z obnovljivimi viri. Tako smo z današnjim podpisom naredili še en korak k razvoju teh krajev,« je dejal minister Gašperšič in dodal, da je v obeh občinah delež evropskih nepovratnih sredstev za investiciji 55 odstotkov. Ob tem je pohvalil tudi sodelovanje med vlado in občinama.

Sistem DOLB v Bovcu bo umeščen v najbolj strnjen del naselja, od industrijske cone do središča mesta. Toplovod bo dolg 1.614 metrov. Skupna vrednost investicije brez DDV je 1,1 milijona evrov, višina pridobljenih nepovratnih sredstev je dobrih 581 tisoč evrov, preostanek pa bo krila občina. Gradnja se bo začela v naslednjih dneh in bo predvidoma končana oktobra letos.


Ocenjena investicija v DOLB v Kobaridu je 267 tisoč evrov brez DDV, pri čemer višina nepovratnih evropskih sredstev znaša 139 tisoč. Na mikro DOLB bodo priključene javne stavbe v Kobaridu, ki se zdaj ogrevajo na utekočinjen naftni plin. Gradnja se bo prav tako začela še ta mesec in bo predvidoma končana do oktobra letos.


Ministrstvo za infrastrukturo je v 2016 in 2017 objavilo javna razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (DO OVE) za obdobje od 2017 do 2020. Višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po teh javnih razpisih, je 16 milijonov evrov. Do zdaj je bilo na razpisu podeljenih dobrih 12 milijon evrov, zadnji rok za oddajo vloge za sofinanciranje je pa je 7. junij 2018. Predmet sofinanciranja so finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme DO OVE in mikrosisteme DO OVE. Do spodbud so upravičeni investitorji, ki širijo obstoječi daljinski sistem ali gradijo novo kotlovnico s kotli na leseno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje.


V nadaljevanju si je minister v sklopu rednih terenskih obiskov v Občini Idrija skupaj z županom Bojanom Severjem ogledal potek del rekonstrukcije ceste Dolenja Trebuša–Spodnja Idrija (cesta na Oblakov Vrh). Vrednost del je 2,2 milijona evrov. Ogledala sta si tudi izgradnjo dela obvoznice Godovič, ki je v zaključni fazi in bo predvidoma končana junija letos. Ocenjena vrednost del je 989 tisoč evrov. Lani je bilo sicer v Občini Idrija opravljenih za 2,3 milijona rednih vzdrževalnih del na glavnih in regionalnih cestah.