Skoči na vsebino

NOVICA

Naslednje leto z vlakom do Kočevja

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič si je skupaj s predsednikom vlade dr. Mirom Cerarjem ogledal potek gradbenih del modernizacije kočevske proge.

Trenutno se izvaja druga etapa druge faze – od skupno treh. Ta del nadgradnje na odseku med Ribnico in Kočevjem v skupni dolžini dobrih 12 kilometrov med drugim vključuje gradnjo peronov na postajah Kočevje, Stara Cerkev, Ortnek, Dobrepolje, Čušperk in Spodnja Slivnica. Vrednost gradbenih del je 15,38 milijona evrov. Zaradi zahtevnih pogojev dela, ki niso bili predvideni, je naročnik izvajalcu podaljšal roke za izvedbo del do 10. oktobra letos.

 

Zaključku druge bo sledila še tretja faza, ki obsega zamenjavo in posodobitev signalnovarnostnih ter telekomunikacijskih naprav na celotni progi in ureditev ter zavarovanje nivojskih prehodov, s čimer bo omogočena uvedba rednega potniškega prometa do Kočevja predvidoma v letu 2019.

 
Med rednim terenskim obiskom na Kočevskem je minister z županom Občine Kočevje dr. Vladimirjem Prebiličem podpisal sporazuma o sofinanciranju rekonstrukcije križišča Kolodvorske in Ljubljanske ceste ter rekonstrukcije regionalne ceste Kočevje–Željne in Željne–Rog–Baza–Podturn. Prav tako je bila podpisana pogodba z izvajalcem izgradnje glavne kolesarske povezave Gornje Ložine–Kočevje.