Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Soglasje za štiri projekte Zasavske razvojne regije

Ministrstvo za infrastrukturo je 18. maja izdalo soglasje za štiri projektne predloge Zasavske razvojne regije, od tega za tri regionalne kolesarske povezave in za cestni projekt.

 

V sklopu Dogovora za razvoj regij ministrstvo podpira gradnjo regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje dnevne mobilnosti s kolesi, kot tudi razvoja regionalni cestnih povezav za izboljšanje dostopnosti in razvoja gospodarstva in navezav na vseevropsko prometno omrežje.

 

Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo soglasje projektom novih kolesarskih povezav v skupni dolžini 19,4 kilometra, in sicer za kolesarsko stezo Zagorje – Orehovica, izvedbo kolesarskih površin v Trbovljah in izvedba ukrepov CPS na kolesarski infrastrukturi. Predlagane kolesarske povezave izhajajo iz ciljev celostnih prometnih strategij občin, povezujejo središča regionalnega oz. lokalnega pomena s svojim zaledjem in so primerne dolžine za dnevno migracijo s kolesom (do 20 km).


Skupna ocenjena višina predlaganih kolesarskih povezav je 5,6 milijonov evrov. Predlagano bo, da se iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014 – 2020 sofinancira projekte v višini 4,6 milijonov evrov.

 

Na cestnem področju pa bo izdano soglasje za izgradnjo mostu čez Savo v Hrastniku, na odseku Hrastnik - Zidani Most in Rimske Toplice – Zidani Most – Radeče, katerega skupna vrednost investicije znaša 5,8 milijonov evrov, od tega bo predlagano, da se iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014 – 2020 sofinancira najmanj v višini 1,7 milijona evrov.

 

Projektni predlogi so bili usklajeni z Zasavsko razvojno regijo v okviru Dogovora za razvoj regij (drugo povabilo) in bodo predlagani za sofinanciranje z evropskimi kohezijskimi sredstvi v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014 – 2020.