Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister podpisal sporazuma za začetek gradnje obvoznice v Dolenjskih Toplicah in drugo etapo obnove Šmihelske ceste

Minister dr. Peter Gašperšič je danes podpisal sporazuma za začetek gradnje obvoznice v Dolenjskih Toplicah in drugo etapo obnove Šmihelske ceste v Novem mestu. Udeležil se je tudi podpisa dogovora o sodelovanju na področju revitalizacije čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana-Novo mesto-Karlovec-Zagreb.

»S podpisom sporazuma o sofinanciranju smo dorekli strukturo financiranja za prvo fazo izgradnje obvoznice Dolenjske Toplice,« je ob podpisu dejal minister. Ocenjena vrednost celotne obvoznice je pet milijonov evrov, od tega je vrednost prve faze približno 1,2 milijona evrov. 84 odstotkov investicije (dober milijon evrov) bo krila država, preostanek (dobrih 200 tisoč evrov) pa občina. Prva faza vključuje prestavitev dela lokalne ceste in rekonstrukcijo križišča. Dela se bodo začela konec poletja 2018 in bodo predvidoma končana v prvi polovici naslednjega leta.
 
Druga faza bo obsegala gradnjo cestne povezave med regionalnima cestama Vavta vas-Dolenjske Toplice in Dolenjske Toplice-Meniška vas. V tretjo fazo pa sodi rekonstrukcija lokalne ceste Dolenjske Toplice-Meniška vas mimo osnovne šole. 
 
Minister je ob podpisu izpostavil, da so bili v tem mandatu narejeni veliki premiki na področju prometne infrastrukture v Sloveniji: »Ceste gradimo in obnavljamo po celi državi, odprtih imamo več kot 700 investicijskih projektov. Za redno vzdrževanje, gradnjo in investicije v ceste je v letošnjem proračunu predvidenih 204 milijone evrov.«
 
Minister Dr. Gašperšič je z županom Mestne občine Novo mesto mag. Gregorjem Macedonijem podpisal tudi sporazum za druge etape rekonstrukcije Šmihelske ceste. Investicija je vredna 1,8 milijona evrov. Direkcija RS za infrastrukturo in MO Novo mesto jo bosta financirali v razmerju 78 proti 22 odstotkov. Dela vključujejo ureditev ceste, pločnikov in odvodnjavanja, prestavitev in zaščito oziroma novogradnjo komunalnih vodov, postavitev nove cestne razsvetljave ter signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav. Dela se bodo začela prihodnje leto. 
 
V nadaljevanju obiska na Dolenjskem se je minister udeležil podpisa dogovora o sodelovanju na področju revitalizacije čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana-Novo mesto-Karlovec-Zagreb. Dogovor so podpisale občine Črnomelj, Grosuplje, Ivančna Gorica, Metlika, Mirna Peč, Semič, Trebnje, Škofljica, MO Novo mesto in Karlovška županija. Minister je ob tem čestital vsem sodelujočim in izrazil pričakovanje, da dogovor čim prej zaživi v konkretnih aktivnostih, pri katerih bo sodelovalo tudi Ministrstvo za infrastrukturo preko svojega organa v sestavi, Direkcije RS za infrastrukturo, ki je odgovorna za rekonstrukcijo in modernizacijo javne železniške infrastrukture.
 
»Našim državljanom pa smo dolžni ponuditi in zagotoviti tudi ustrezen in sodoben železniški potniški promet, zato je podpis današnjega dogovora izrednega pomena za razvoj regionalnih prog v širšem pomenu in ne zgolj za progo Ljubljana–Grosuplje–Trebnje– Novo Mesto–Metlika–državna meja–Karlovec-Zagreb,« je poudaril minister. Ob tem je izpostavil, da ministrstvo veliko naporov »vlaga v obnovo glavnih prog, ki so seveda izrednega pomena za odvijanje mednarodnega prometa v okviru Evropske unije«.