Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

180. redna seja vlade

Vlada je  odgovorila na poslansko vprašanje Violete Tomić v zvezi z vlaganji v izgradnjo drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško

Vlada RS je na današnji seji odgovorila na poslansko vprašanje Violete Tomić v zvezi z vlaganji v izgradnjo drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško in odgovor poslala v Državni zbor RS.
Vlada na podlagi podatkov iz letnih poročil odgovarja, da je GEN energija od leta 2006 do 2017 za študije in raziskave, vezane na razširitev proizvodnih zmogljivosti NEK in investicije za razširitev proizvodnih zmogljivosti NEK2 v povprečju porabila malo več kot milijon evrov na leto. Skupaj v 12 letih pa 15,7 milijonov evrov. Povprečni prihodki družbe GEN energija v istem obdobju znašajo malo več kot 170 milijonov evrov na leto.
Vlada naprej odgovarja, da o poslovnih odločitvah družbe GEN energija neposredno ni seznanjena in nanje niti ne vpliva, ker za to ni pristojna. Vlada je v poslovanje družbe vključena preko mehanizma upravljanja naložb, ki so v državni lasti. O dogajanju na projektu NEK2 sta vlada in javnost obveščeni na podlagi letnih poročil, ki jih GEN energija objavlja na svoji spletni strani. Vlada še navaja, da se z dogajanjem na projektu NEK2 ne seznanja neposredno.

 

Vlada se je seznanila s poročili o delu Koordinacije služb na morju za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017

Vlada RS se je na današnji seji seznanila s poročili o delu Koordinacije služb na morju za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017.
Uredba o koordinaciji služb na morju določa temelj za ustanovitev Koordinacije služb na morju. Ta je bila ustanovljena za skupno reševanje z morjem povezane problematike z namenom učinkovitega in racionalnega izvajanja nalog.
Poročilo o delu Koordinacije služb na morju za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, Poročilo o delu Koordinacije služb na morju za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 in Poročilo o delu Koordinacije služb na morju za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 vsebuje aktivnosti Koordinacije služb na morju ter aktivnosti Operativne pomorske koordinacije, ki je oblikovana za operativno usklajevanje, povezovanje, usmerjanje in neposredno izvajanje nalog Koordinacije služb na morju.
Gradivo sodi med tekoče opravljanje poslov vlade, saj v skladu s četrtim odstavkom 6. člena uredbe Koordinacija služb na morju poroča ministrstvom, vključenim v koordinacijo služb na morju, in vladi v letnem poročilu.