Skoči na vsebino

NOVICA

182. redna seja vlade

RS podpira podpis Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza
Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče, da RS podpira podpis Sporazuma med Evropsko unijo (EU) in vlado Ljudske republike Kitajske o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza.
Mednarodni odnosi na področju letalstva med državami članicami EU in tretjimi državami so navadno urejeni z dvostranskimi ali večstranskimi sporazumi. Sodišče EU je leta 2002 ugotovilo, da običajne klavzule o določitvi letalskih prevoznikov v dvostranskih sporazumih o storitvah zračnega prevoza držav članic kršijo zakonodajo EU. Svet EU je zato leta 2003 Evropsko komisijo (EK) pooblastil za začetek pogajanj s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih sporazumih o storitvah zračnega prevoza s sporazumom na ravni EU, t.i. horizontalno pooblastilo.
Leta 2005 je EK dobila mandat za pričetek pogajanj za sklenitev Sporazuma med EU in vlado Ljudske republike Kitajske. Pogajanja so se uspešno končala in besedilo predloga sporazuma je bilo parafirano decembra 2017. Zdaj je treba sporazum v imenu EU še podpisati.
S tovrstnimi sporazumi se zagotavlja spoštovanje 49. člena Pogodbe o delovanju EU, ki državljanom držav članic, ki so uveljavili svojo pravico do ustanavljanja, zagotavlja enako obravnavo v državi članici gostiteljici, kot to velja za državljane zadevne države članice.


Vlada podpira podpis Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske o varnosti v civilnem letalstvu 
Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče, da RS podpira podpis Sporazuma med Evropsko unijo (EU) in vlado Ljudske republike Kitajske o varnosti v civilnem letalstvu.
Osnutek sporazuma zajema vse aeronavtične izdelke, za katere je pristojna EU. Za nove kitajske izdelke, ki vstopajo na trg EU, bo Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) pri prvem potrjevanju dane kategorije izdelka izvajala posebne postopke in nadzor, nato pa pri vsakem nadaljnjem potrjevanju upoštevala načelo »ravni vključenosti«. EASA bo tudi pripravila seznam imetnikov kitajskih certifikatov o proizvodnji, katerih proizvodnjo priznava EU. Glede proizvodnih obratov EU na Kitajskem je predvidena možnost razširitve področja uporabe certifikatov o proizvodnji EASA, tako da bi vključevalo proizvodne obrate na Kitajskem. V primerjavi z obstoječimi dvostranskimi sporazumi o varnosti v letalstvu ta sporazum že vključuje širok obseg sodelovanja, zlasti glede licenciranja in usposabljanja osebja, upravljanja zrakoplovov ter služb zračnega prometa in upravljanja zračnega prometa.