Skoči na vsebino

NOVICA

252. dopisna seja vlade

RS podpira predlog spremembe direktive o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture
Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče, da RS podpira spremembe direktive o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture. V zadnjih nekaj desetletij se je prometna varnost v Evropski uniji bistveno izboljšala, na kar kažejo podatki o vedno manjšem številu umrlih v prometu. V zadnjih letih je zmanjševanje števila umrlih v prometu na ravni EU začelo stagnirati in potrebni so novi ukrepi, ki se bodo odrazili v nadaljevanju zmanjševanja trenda umrlih v prometu.
Glavni cilji spremembe direktive se nanašajo na izboljšanje postopkov varnega upravljanja cestne infrastrukture ter spodbujanje usklajevanja in izmenjave znanja med državami članicami o teh postopkih, zaščita ranljivih udeležencev v prometu, izboljšanje uporabe novih tehnologij ter prizadevanje za visoko raven varnosti v cestnem prometu. S spremembami se delovno področje direktive širi na državne ceste, kar pomeni, da se bodo enotno pregledovale tudi državne ceste, ki jih upravlja Direkcija RS za infrastrukturo. Natančneje se določa tudi izvajanje direktive v predorih, kar je bilo do zdaj nedefinirano.

 

RS podpira dopolnitev zakonodaje EU o homologaciji v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije
Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče, da RS podpira predlog Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o dopolnitvi zakonodaje Evropske unije (EU) o homologaciji v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz EU. Skladno z zakonodajnim okvirom za EU-homologacijo lahko proizvajalci izbirajo organ, pri katerem pridobijo homologacijo, ki jim dovoljuje dajanje izdelkov na trg v vseh državah članicah.
Izstop Združenega kraljestva iz EU bi v odsotnosti morebitnih posebnih določb povzročil, da homologacije, ki jih je predhodno podelil homologacijski organ Združenega kraljestva, ne bi več mogle zagotoviti dostopa do trga EU. Dopolnitev zakonodaje zato določa pravne pogoje, ki so potrebni za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za vse proizvajalce. Pobuda bo proizvajalcem omogočila, da še naprej proizvajajo svoje izdelke v skladu z veljavnimi pravnimi zahtevami, ne da bi prekinile svojo obstoječo proizvodnjo, kar bi lahko povzročilo znatne družbene in gospodarske učinke. Pobuda bo s tem, ko bo proizvajalcem olajšala skladnost z zakonodajo EU, zagotovila tudi varstvo potrošnikov in državljanov.

 

Vlada imenovala člane sveta Javne agencije RS za varnost prometa
Vlada RS je na današnji seji imenovala štiri člane sveta Javne agencije RS za varnost prometa za mandatno obdobje petih let. V svet so kot predstavniki ustanovitelja imenovani mag. Emilija Placer Tušar, Jure Prestor, dr. Peter Lipar in mag. Vesna Kerstin Petrič.