Skoči na vsebino

NOVICA

Podpis dogovora o začasni navezavi nove ceste Markovci–Ormož na obstoječo regionalno cesto

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je s predstavniki občin Markovci, Videm, Ormož in Zavrč, Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) in družbe DARS podpisal Dogovor o začasni navezavi nove cestne povezave Markovci–Gorišnica–Ormož na obstoječo regionalno cesto R2-228. Navezava bo začasna, in sicer do izgradnje odseka Markovci–Ptuj, največ pa 30 mesecev po pravnomočnosti uredbe DPN Ptuj–Markovci. V dogovoru je tudi zapisano, da si bodo podpisniki prizadevali za umestitev državne ceste na odseku med Ptujem in Markovci po južni strani Ptujskega jezera.

Pred tem se je minister udeležil podpisa pogodbe z izbranimi izvajalci za izgradnjo cestnega podvoza pod železniško progo Maribor–Prevalje na Ljubljanski ulici v Mariboru med DRSI in Mestno občino Maribor (MOM). Podvoz bo nadomestil trenutni nivojski prehod. »Gre za pomembno investicijo, ki bo povečala prometno varnost in pretočnost, saj Ljubljanska ulica predstavlja edino prometnico za dostop pacientov, obiskovalcev in zaposlenih do UKC Maribor,« je ob podpisu pogodbe dejal minister Gašperšič. Investicija vključuje tudi rekonstrukcijo postajališča Maribor Tabor, vzpostavitev kolesarske steze, izgradnjo dveh krožišč ter ureditev in povezavo vzhodnega ter zahodnega dela Magdalenskega parka. Ocenjena vrednost del je 9,8 milijona evrov, od tega bo 60 odstotkov prispeval DRSI, ostalo pa MOM.

 

Poleg gradnje podvoza je na področju železniške infrastrukture predvidena tudi nadgradnja obstoječega tira železniške proge Maribor–Šentilj–državna meja. Vrednost del, ki se bodo začela v drugi polovici letošnjega leta, je ocenjena na 242 milijonov evrov. Predvideno je sofinanciranje iz evropskih sredstev v višini približno 100 milijonov evrov. V okviru nadgradnje proge je v MOM predvidena postavitev približno 2,4 kilometra protihrupnih ograj ter nadgradnja železniških postaj Maribor in Maribor Tezno. 

 

V sklopu terenskega obiska v SV Sloveniji se je minister v Občini Žetale udeležil tudi podpisa pogodbe z izbranima izvajalcema gradbenih del za obnovo vozišča na odseku Kozminci–Žetale–Rogatec v vrednosti 2,79 milijona evrov. Zaključek del je predviden do konca letošnjega leta.