Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

183. redna seja vlade

Vlada sprejela Letno poročilo družbe ELES za leto 2017 

Vlada RS je na današnji redni seji sprejela Letno poročilo družbe ELES za leto 2017 s poročilom o opravljeni preveritvi letnega poročila in skupaj z revizorjevim mnenjem, h kateremu je nadzorni svet podal pozitivno mnenje. Vlada RS v vlogi skupščine ocenjuje, da so tako direktor kot tudi člani nadzornega sveta v letu 2017 delo opravljali dobro.

ELES je v 2017 ustvaril 178,1 milijona evrov čistih prihodkov iz prodaje, poslovni izid iz poslovanja je znašal 16,9 milijona evrov, čisti poslovni izid pa 16,8 milijona evrov. ELES je lani za investicijska vlaganja namenil 24,6 milijona evrov, za obnove oziroma rekonstrukcije 22 milijonov evrov in za male investicije 2,8 milijona evrov. Ciljne vrednosti za leto 2017 so bile dosežene oziroma presežene pri petih ekonomskih in petih tehničnih kazalnikih, ne pa pri dveh ekonomskih in enem tehničnem kazalniku.