Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

264. dopisna seja vlade

Vlada izdala Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – peščenjak v pridobivalnem prostoru Vundušek v občini Majšperk
Vlada RS je na današnji dopisni seji izdala uredbo, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – peščenjak v pridobivalnem prostoru Vundušek v občini Majšperk. Po objavi uredbe (rudarskega koncesijskega akta) v Uradnem listu RS bo med nosilcem rudarske pravice za izkoriščanje (Jožef Žolger, s. p.) in Ministrstvom za infrastrukturo sklenjena koncesijska pogodba.

Z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe nosilec rudarske pravice postane zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine ter zagotavljanje in plačevanje sredstev, namenjenih za sanacijo. Sredstva, dobljena z vplačili rudarskih koncesnin, so v višini 50 odstotkov prihodek samoupravne lokalne skupnosti (Občina Majšperk), v višini 50 odstotkov pa prihodek Republike Slovenije. V tem primeru bo nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine v pridobivalnem prostoru Vundušek (s površino 1,4391 hektara) v 45-letnem obdobju trajanja koncesije skupno plačal približno 374.000 evrov koncesnine. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine v količini 420.000 kubičnih metrov v raščenem stanju.