Skoči na vsebino

NOVICA

264. dopisna seja vlade

Vlada izdala Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – peščenjak v pridobivalnem prostoru Vundušek v občini Majšperk
Vlada RS je na današnji dopisni seji izdala uredbo, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – peščenjak v pridobivalnem prostoru Vundušek v občini Majšperk. Po objavi uredbe (rudarskega koncesijskega akta) v Uradnem listu RS bo med nosilcem rudarske pravice za izkoriščanje (Jožef Žolger, s. p.) in Ministrstvom za infrastrukturo sklenjena koncesijska pogodba.

Z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe nosilec rudarske pravice postane zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine ter zagotavljanje in plačevanje sredstev, namenjenih za sanacijo. Sredstva, dobljena z vplačili rudarskih koncesnin, so v višini 50 odstotkov prihodek samoupravne lokalne skupnosti (Občina Majšperk), v višini 50 odstotkov pa prihodek Republike Slovenije. V tem primeru bo nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine v pridobivalnem prostoru Vundušek (s površino 1,4391 hektara) v 45-letnem obdobju trajanja koncesije skupno plačal približno 374.000 evrov koncesnine. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine v količini 420.000 kubičnih metrov v raščenem stanju.