Skoči na vsebino

NOVICA

269. dopisna seja vlade

Vlada v veljavni Načrt razvojnih programov 2018–2021 uvrstila projekt »Tirna povezava z industrijsko cono in Letališčem Edvarda Rusjana Maribor – I. faza«

Vlada RS je na današnji dopisni seji v veljavni Načrt razvojnih programov 2018–2021 uvrstila projekt, ki predvideva navezavo industrijskega območja v občini Hoče-Slivnica in mariborskega letališča na obstoječe železniško omrežje. V okviru prve faze bo zgrajena tirna povezava v dolžini 230 metrov in bo predvidoma financirana s proračunskimi sredstvi v višini 5,3 milijona evrov. Za financiranje gradnje celotne tirne povezave od obstoječe proge do letališča bodo predvidoma potrebna proračunska sredstva v višini 8,7 milijona evrov, za financiranje tirne povezave do industrijskega območja pa sredstva zasebnega investitorja Magna Steyr v višini 4,4 milijona evrov.

Z izgradnjo tirne povezave bo omogočena preusmeritev dela prometa iz ceste na železniško infrastrukturo, s čimer bo posredno zagotovljena večja varnost udeležencev v prometu in bodo zmanjšani negativni vplivi prometa na okolje.