Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada sprejela odločitev o dokapitalizaciji družbe 2TDK

V skladu z Zakonom o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT) bo RS v osnovni kapital družbe vplačala 20 milijonov evrov.

V skladu z ZIUGDT bo RS v osnovni kapital družbe vplačala 20 milijonov evrov, kar pomeni, da bo skupna višina osnovnega kapitala družbe po izvedeni dokapitalizaciji znašala 21 milijonov evrov. RS bo do konca leta 2TDK dokapitalizirala še s 179 milijoni evrov.

Vlada je kot ustanoviteljica in edina družbenica družbe 2TDK na današnji seji sprejela Akt o ustanovitvi družbe 2TDK, ki je bil usklajen z ZIUGDT. Akt se je spremenil oziroma dopolnil le v delih, ki zahtevajo zakonsko uskladitev.

S kapitalsko naložbo v 2TDK upravlja vlada, ki je zato pristojna za imenovanje nadzornega sveta. Da bo lahko vlada učinkovito in kakovostno spremljala kapitalsko naložbo v 2TDK, bo akt omogočal Ministrstvu za infrastrukturo in Ministrstvu za finance udeležbo na sejah nadzornega sveta in seznanitev z gradivom za seje nadzornega sveta. Akt o ustanovitvi sicer obsega določbe, ki določajo dejavnost družbe, osnovni kapital, naknadna vplačila, upravljanje družbe in njene organe, finančno poslovanje družbe ter sodelovanje delavcev pri upravljanju.

Vlada je sprejela tudi dopolnjen poslovni načrt družbe, ki se je prav tako uskladil z določbami ZIUGDT, po katerem je 2TDK postal investitor drugega tira. K dopolnjenemu poslovnemu načrtu je dal soglasje tudi nadzorni svet družbe.