Skoči na vsebino

NOVICA

Gašperšič: Samo skupaj lahko dosežemo, da bo naša udeležba in udeležba drugih v prometu varna

Ob začetku šolskega leta se naše ceste napolnijo z rumenimi ruticami, kapicami in odsevniki, ki dajejo znak, da so se nam v prometu ponovno pridružili ranljivejši udeleženci v prometu – otroci.

Minister dr. Peter Gašperšič se je na prvi šolski dan udeležil začetka  šolskega leta in v šoli pozdravil šolarje OŠ Franceta Prešerna Kranj in OŠ Helene Puhar Kranj. 

 

Minister je pozdravil starše in njihove otroke in poudaril, da starejši udeleženci v prometu mlajšim dajemo zgled, zato ima naše ravnanje v prometu veliko vlogo pri prometni vzgoji otrok. Povedal je, da moramo prometne predpise spoštovati vsak dan, ne samo prvi teden v septembru, in na tak način zagotavljati prometno varnost na vsakdanji ravni.

 

Veliko pa k varnosti prispevajo tudi urejene ceste in krožišča, ureditev sodobne signalizacije, pločnikov, kolesarskih poti in razsvetljave. Na območju Mestne občine Kranj načrtovana razširitev odseka Primskovo – Šenčur v štiripasovnico, ki bi v veliki meri prispevala k razbremenitvi prometa na tem odseku. Promet na tem delu generira avtocesta, zato Direkcija RS za infrastrukturo trenutno skupaj z DARS-om preučuje izdelane variante. Prav tako je za obstoječe križišče Primskovo predvidena preureditev v krožno križišče, ki bi kot začasna rešitev pred izgradnjo štiripasovnice proti Šenčurju in štiripasovnice proti Laboram ter gradnjo novega križišča Primskovo omogočala bolj tekoče odvijanje prometa. Razpis za gradnjo je v pripravi, predvidoma bo objavljen v septembru.

 

Kljub tem ukrepom pa je najpomembnejše, da smo v prometu strpni in da upoštevamo, da v prometu nismo nikoli sami. Minister je vse udeležence v prometu pozval, da spoštujejo prometne predpise vse leto in s tem prispevajo k večji prometni varnosti.