Skoči na vsebino

NOVICA

272. dopisna seja vlade

Vlada sprejela stališče k spremembi uredbe v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz EU
Vlada RS podpira Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije, cilj katerega je razrešiti pravno nejasnost na področju priznanih organizacij, ki je nastal zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU. Po izstopu Združenega kraljestva iz EU se zakonodaja EU o pomorskem prometu ne bo več uporabljala za Združeno kraljestvo, med katero sodi tudi priznavanje organizacij, ki opravljajo storitve tehničnega nadzora in pregleda ladij, ki plujejo pod zastavo držav članic EU.

Ker Združeno kraljestvo po izstopu iz EU ne bo več moglo sodelovati pri ocenjevanju priznanih organizacij, za katere je Združeno kraljestvo »sponzorska« država (tj. država članica, ki je vložila zahtevo za priznanje še nepriznane organizacije, ki bi izvajala tehnični nadzor in pregled ladij), predlagana sprememba predvideva, da lahko po rednem ocenjevanju, ki ga opravlja Komisija, sodeluje katera koli država članica EU, ki je določeno priznano organizacijo pooblastila in ne samo »sponzorska« država članica EU.

 

Vlada sprejela spremembe Sklepa o ustanovitvi in imenovanju Medresorske delovne skupine za pripravo nacionalnega energetsko-podnebnega načrta 
 

Vlada je na današnji  dopisni seji sprejela spremembo in dopolnitev članstva v Medresorski delovni skupini za pripravo nacionalnega energetsko-podnebnega načrta, kar je potrebno zaradi vsebinskih razlogov in kadrovskih sprememb. 
Medresorsko delovno skupino sestavljajo naslednji člani: mag. Silvo Škornik (vodja delovne skupine, Ministrstvo za infrastrukturo), Tanja Bolte (namestnica vodje delovne skupine, predstavnica področja za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor), dr. Martin Batič (član, predstavnik področja za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor), Danijel Crnčec (član, predstavnik Ministrstva za infrastrukturo), Damijan Uranker (član, predstavnik področja za prostor, Ministrstvo za okolje in prostor), Robert Grnjak (član, predstavnik področja za vode in investicije, Ministrstvo za okolje in prostor), mag. Brigita Škafar (članica, Ministrstvo za finance), mag. Boštjan Fendre (član, Ministrstvo za infrastrukturo), Marjeta Vozelj (članica, Ministrstvo za infrastrukturo), mag. Bojan Žlender (član, Ministrstvo za infrastrukturo), mag. Matjaž Vrčko (član, Ministrstvo za infrastrukturo), dr. Meta Dobnikar (članica, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport), Jernej Salecl (član, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), Hermina Oberstar (članica, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), Gregor Meterc (član, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), Jure Povšnar (član, Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize iz razvoj) ter Marjana Dermelj (članica, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko).

 

Vlada s projektnim podjetjem 2TDK sklenila pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice 
V skladu z Zakonom o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper (ZIUGDT) se pogodba o ustanovitvi stavbne pravice sklepa z investitorjem, družbo 2TDK. Stavbna pravica izgradnje drugega tira se ustanovi za 45 let (tj. za čas trajanja koncesijske pogodbe) in sicer na odseku med postajo Divača in območjem ENP Dekani v skladu z gradbenim dovoljenjem, ki natančno opredeljuje obseg gradnje po tem gradbenem dovoljenju in na katerih objektih se bo gradnja izvajala. Sestavni del tega dovoljenja je, med drugim, Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, iz katerega so razvidni vsi posegi na zemljiščih, ki so predmet stavbne pravice, ki se ustanavlja s to pogodbo.