Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenija za nadaljnji razvoj potrebuje zanesljivo, prožno, konkurenčno, trajnostno in nizkoogljično oskrbo z energijo

Državni sekretar Klemen Potisek je pozdravil udeležence na 27. mednarodni konferenci Nuclear Energy for New Europe 2018 (NENE) in poudaril, da ima jedrska energija pomembno vlogo pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in hkrati tudi zagotavlja zadostno proizvodnjo energije, ki spodbuja gospodarsko rast.

Slovenija ima dobre izkušnje z upravljanjem obnovljivih in jedrskih energetskih virov.


Jedrska elektrarna Krško je leta 2017 s proizvodnjo pokrila tretjino potreb po električni energiji, ki je skupaj z obnovljivimi viri energije v svoji končni porabi znašala približno 58 odstotkov nizkoogljične električne energije v njeni končni rabi. »V splošnem lahko trdimo, da Slovenija uspešno dosega ravnotežje med energetsko varnostjo, trajnostno energetiko ter pravičnostjo na področju energetike« je povedal državni sekretar Potisek. Slovenija je v letu 2017 dosegla 10. mesto na lestvici Svetovnega energetskega sveta (WEC).

 

V štirinajstih evropskih državah je 130 delujočih jedrskih reaktorjev, ki proizvedejo skoraj 30 odstotkov električne energije. Med samim postopkom pridobivanja električne energije pa ne proizvajajo toplogrednih plinov ali drugih onesnaževalcev zraka. 

 

V okviru konference NENE se vsako leto srečajo strokovnjaki iz evropskih in drugih držav, ki se ukvarjajo z različnimi vidiki jedrske energije. Glavni cilj srečanja je pospeševanje mednarodnega sodelovanja med strokovnjaki, ki delujejo na področju jedrskih raziskav in izobraževalnih ustanov, jedrskih dobaviteljev, javnih služb in regulatornih organov.