Skoči na vsebino

NOVICA

Na informativnem dnevu za razpis »IPE PROMET 2018« tudi o pričakovanjih za prihodnji večletni finančni okvir Evropske unije

Ministrstvo za infrastrukturo je skupaj s predstavniki EK – Generalnega direktorata za mobilnost in promet (DG MOVE) v ponedeljek 10. septembra 2018 na Brdu pri Kranju organiziralo informativni dan za razpis »IPE PROMET 2018«.

Z uvodnim nagovorom je udeležence pozdravili dr. Peter Gašperšič in poudaril, da gre za pomemben vir evropskih sredstev za razvoj glavnega prometnega omrežja v Evropi. "Na dosedanjih IPE razpisih je bla Slovenija uspešna, saj je odobrenih 33 projektov, za katere je bilo pridobljenih skupno skoraj 320 milijonov evrov evropskih sredstev" je še povedal minister.

 

V nadaljevanju je Evropska komisarka za promet mag. Violeta Bulc je poudarila, da je Instrument za povezovanje Evrope eden od glavnih orodij, s katerim EK podpira naložbe v prometno infrastrukturo. Te bodo pomembne tudi v prihodnjem finančnem obdobju EU, saj se »promet sooča z novimi izzivi in priložnostmi za posodobitev in inovacije: varnostnimi vrzelmi, varnostnimi grožnjami, digitalizacijo in – izjemno pomembno — razogljičenjem ter prav tako se mora konstantno izboljševati učinkovitost in povezljivost. K temu lahko prištejemo še spremembo poslovnih usmeritev in nove poslovne modele v vse bolj povezanem svetu«.

 

Ob koncu uvodnega dela informativnega dne je udeležence nagovoril g. Witold Słowik, državni podsekretar na Ministrstvu za investicije in gospodarski razvoj Poljske. 

 

Predstavniki EK in Agencije INEA so podrobneje predstavili vsebino in prioritete razpisa ter usmeritve za ustrezno pripravo projektnih predlogov kot tudi pričakovanja za prihodnji večletni finančni okvir EU 2021-2027. Jaroslaw Orliński, direktor Direktorata za infrastrukturne programe na Ministrstvu za investicije in gospodarski razvoj Poljske, je predstavil izkušnje, ki jih ima z razpisi Instrumenta za povezovanje Evrope Poljska.

 

Podjetja, ki pripravljajo projektne predloge za trenutni razpis, so imela možnost bilateralnega sestanka s predstavniki EK, v zvezi z dilemami, ki se pojavljajo pri pripravi vloge.

 

Razpis je odprt do 24. 10. 2018, slovenski prijavitelji pa morajo popolne vloge pristojne direktorate Ministrstva za infrastrukturo do 24. 9. 2018.