Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenski projekti uspešni na razpisu Evropske komisije

V programu Instrument za povezovanje Evrope finančna podpora trem slovenskim projektom v višini 13 milijonov evrov

Evropska komisija je predstavila rezultate razpisov iz evropskega finančnega programa Instrument za povezovanje Evrope (IPE), in sicer IPE Blending 2017 za drugi rok ter IPE SESAR 2017. Slovenski prijavitelji so bili na razpisih IPE 2017 uspešni, saj je Evropska komisija za finančno podporo predlagala 3 projekte s slovenskimi partnerji v skupni višini 13 mio evrov evropskih sredstev. V okviru finančnega programa IPE je predlagana podpora skupno 49 projektom.

 

Na drugem roku IPE Blending (12. april 2018) je Evropska komisija za namen pospešitve realizacije akcijskega načrta za implementacijo alternativnih goriv dodatno razpisala 350 mio EUR IPE sredstev za prioriteto inovacije in dekarbonizacija, po tem ko je bilo na 1. roku dodeljena 1 milijarda EUR v celoti za vse prioritete. Za ostale prioritete (odpravljanje ozkih grl in čezmejni odseki na infrastrukturi, interopearbilnost na žel. omrežju, pomorske avtoceste-MOS, ITS) je bilo na voljo le 115 mio EUR.

 

Mednarodni partnerski projekt »MULTI-E«, ki ga koordinira Petrol, s slovenskimi partnerji Avrigo, Arriva, MO Celje in MO Koper, je bil potrjen za evropsko sofinanciranje. Nanaša se na prioriteto inovacije in dekarbonizacija, prijavljen projekt obsega vzpostavitev mreže polnilnic za stisnjen zemeljski plin, mreže polnilnic visoke moči in avtobusne povezave Celje-Ljubljana, Ljubljana-Postojna z električnimi avtobusi ter vzpostavitev multimodalnih sistemov v Ljubljani, Celju in Kopru. Slovenskim partnerjem je predlagano sofinanciranje v višini 11,7 mio EUR.

 

Na razpisu IPE SESAR 2017 je bilo na voljo 290 milijonov EUR IPE sredstev za projekte v vseh državah članicah EU v okviru Enotnega evropskega neba (Single European Sky - SESAR).  Potrjena sta bila dva projekta s slovenskimi prijavitelji. V prvem sta Kontrola zračnega prometa Slovenije (KZPS) in FABCE d.o.o. partnerja v širšem grozdu »SESAR Deployment Programme Implementation – 2017«. V drugem projektu je KZPS samostojno prijavil projekt »Slovenia Wide Area Multilateration System«. Za letalske projekte slovenskih prijaviteljev je predlagano sofinanciranje v skupni višini 2,2 mio EUR.

 

Povezava na novico