Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Eko sklad nudi nove spodbude za podjetja

Eko sklad nudi podjetjem finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude so v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad,  je danes v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil nov javni poziv za dodeljevanje spodbud podjetjem za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. 

 

Na javnem pozivu lahko sodelujejo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge.

 

Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 %.

 

Spodbude so na voljo za enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude:

 

─ toplotno izolacijo zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu,

─ toplotno izolacijo tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom,

─ toplotno izolacijo stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh,

 ─ zamenjavo oken z energijsko učinkovitimi okni,

 ─ vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

 ─ vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

 ─ zamenjavo toplotne postaje ali vgradnjo toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja,

─ vgradnjo sprejemnikov sončne energije,

─ vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah,

─ vgradnjo energijsko učinkovitega sistema razsvetljave,

─ optimizacijo sistema ogrevanja,

─ napravo za samooskrbo z električno energijo,

─ gradnjo skoraj nič-energijske stavbe,

─ izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,

─ vgradnjo energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnjo frekvenčnih pretvornikov, ─ uvedbo sistema upravljanja z energijo,

─ ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu,

─ napravo za soproizvodnjo električne energije in toplote.

 

Informacije o odprtih javnih pozivih Eko sklada so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 uro ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si