Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Svet TTE potrdil dogovor o prihodnosti prevoznega sektorja v EU

Po dolgotrajni razpravi so ponoči ministri vendarle potrdili dogovor o prihodnosti prevoznega sektorja v EU, to je dogovor o tržnem in socialnem stebru mobilnostnega svežnja I. Pogajanja so potekala vse od leta 2017

Svet je včeraj uspel premostiti bistvene razlike znotraj EU in sprejeti dogovor, ki bo prevoznemu sektorju zagotovil prihodnji stabilen pravni okvir in hkrati izboljšal socialni status poklicnih voznikov. Potreba po dogovoru je izhajala iz trenutnega pravnega okvirja, ki ni enotno urejal notranjega trga mednarodnih cestnih prevozov znotraj ozemlja EU. Prevozniki v cestnem prometu so podvrženi pravilom o napotenih delavcih, kjer države samostojno uvajajo nacionalna pravila, kar resno ogroža učinkovit notranji trg in konkurenčnost mednarodnih prevozov v EU. Prav tako je bilo potrebno upoštevati prepoved spanja v kabinah tovornjakov, kar izhaja iz odločbe Sodišča EU. Cilj kompromisa je urediti konkurenčnost mednarodnega prevoznega sektorja v EU, hkrati pa zagotoviti pravične pogoje za delo in izboljšati varnost na cestah.

 

Kompromisni dogovor obsega spremembe sedanjih zakonodajnih predlogov in temelji na naslednjih elementih:

- Osnova dogovora temelji na učinkovitem nadzoru, zato so države potrdile ambiciozen časovni načrt za pametne tahografe, ki jih bo moral imeti celoten vozni park tovornih vozil do konca leta 2024. Evropska komisija se je hkrati zavezala za določeno finančno podporo procesu in pospeševanju razvoja tehnologije.

- Iz pravil o napotenih delavcih bodo od 30. julija 2020 izvzeti vsi bilateralni in tranzitni  prevozi .Vsa vozila bodo imela  možnost dodatnih 2 operacij naklada ali razklada pri opravljanju  bilateralnih prevozov, kar omogoča večjo prilagodljivost za potrebe sektorja.

- Pravila za kabotažo ostajajo nespremenjena, torej 3 operacije v 7 dneh, in pravila o napotitvi delavcev veljajo od dneva 0. Dodana je zahteva za 5 dnevno mirovanje po tem obdobju kabotaže, s čimer želijo države onemogočiti izvajanje sistematičnih kabotažnih prevozov, ki je trenutno evidentirana težava v nekaterih  državah članicah EU.

- Dogovorjeno je bilo, da enaka pravila za mednarodni promet, veljajo tudi za kombiniran promet.

- Sprejeta so bila tudi določila, ki bodo izboljšala delovne pogoje voznikov. Sprejeto je določilo, da se mora voznik vrniti v državo sedeža podjetja na 4 tedne oziroma na tri tedne, če koristi možnost skrajšanih tedenskih  počitkov.

- Za redne tedenske počitke (45 ur) velja prepoved spanja v kabinah in prevoznik mora kriti stroške počitka izven kabin. Za skrajšane tedenske počitke je dovoljeno spanje v kabinah, vendar bo Evropska komisija v roku treh let poročala o primernosti sprejetega ukrepa.

- Države so se hkrati dogovorile, da ne bo potrebno obvezno vračanje vozila v državo sedeža podjetja, saj je navedeno v  nasprotju z načeli učinkovite organiziranja prevozov in zmanjševanja nepotrebnih praznih prevozov ter znižanja emisij v okolje .

 

Ministrica mag. Alenka Bratušek se je v pogajanjih zavzemala za rešitve za Slovenijo, ki bodo ustrezale učinkoviti pravni ureditvi mednarodnih prevozov in zagotavljale konkurenčnost prevoznega sektorja, kot zelo pomembne gospodarske panoge v državi. Prav tako je pomembno zagotoviti ustrezne delovne pogoje za poklicne voznike, kar  bo pozitivno vplivalo tudi na  prometno varnost. Za Slovenijo vse dogovorjene rešitve niso optimalne, vendar gre za najboljši možni dogovor v trenutnih razmerah. Verjamemo, da bo dogovor omogočil učinkovito delo prevoznega sektorja znotraj ozemlja EU, ki za določene vrste prevozov ne bo podvržen različnim nacionalnim pravilom in sankcijam. Hkrati dogovor  ureja tedenske počitke za voznike, skupaj z obveznostjo vračanja »domov«, kar je bistveno za izboljšanje socialnega statusa voznikov in njihovih družin. Obenem verjamemo, da bo s tem povečana varnost na naših in evropskih cestah.