Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Izboljšanje mobilnosti blaga in ljudi po načelih trajnostnega razvoja v Podonavju

Uslužbenci ministrstva uspešno izvedli dvodnevno konferenco prednostnega področja 1b Podonavske regije EU

Te dni je v Ljubljani potekala letna konferenca deležnikov prednostnega področja 1b Podonavske regije Evropske unije, ki pokriva področja cestnega, železniškega in zračnega prometa regije. Podonavska makroregija združuje vse države oz. dele držav povodja Donave in jo sestavlja štirinajst držav, med njimi tudi Slovenija. Namen sodelovanja je prispevati k izboljšanju povezav v regiji s končnim ciljem izboljšanja mobilnosti blaga in oseb po načelih trajnostnega razvoja. Prednostno področje koordinirata Slovenija in Srbija in v njunem imenu za področje prometa pristojni ministrstvi (pri nas je to ministrstvo za infrastrukturo).

 

Dobro obiskano konferenco deležnikov (120 udeležencev iz 17 držav) je organiziralo slovensko ministrstvo za infrastrukturo, pri čemer sta pri organizaciji pomembno sodelovali organizaciji EIRE- EuroRAP and UNECE.

 


 

 

Namen konference je bil združiti zainteresirane posameznike in organizacije s ciljem izmenjave izkušenj, predstavitve rezultatov in idej, ki zadevajo vse vidike prometa v podonavski regiji. Konferenca se tako uveljavlja kot platforma krepitve sodelovanja med zainteresiranimi stranmi v donavski makroregiji, kar je pomemben predpogoj za uspešnejše soočenje z izzivi izvajanja ciljev podonavske strategije in s tem doseganjem ciljev, ki jih države brez poglobljenega sodelovanja v regionalnem kontekstu ne bi zmogle.

 

 

Kot pravi glavni organizator letošnje konference Franc Žepič, koordinator prednostnega področja 1b, je usklajevanje dela predstavnikov štirinajstih držav članic izredno zahtevno. Vendar pa je vloga koordinacije prednostnega področja pomembna priložnost za Slovenijo, da se uveljavi kot prostor srečevanja in usklajevanja interesov v regiji. Promet je namreč eden ključnih dejavnikov razvoja in pri tem je treba poudariti, da lahko prav aktivnosti na področju prometa bistveno zmanjšajo razvojni deficit pomembnega dela regije, ki je bila nedolgo tega tudi območje vojnih spopadov.

 

Državna sekretarka ministrstva Nina Mauhler je v pozdravnem nagovoru udeležencem dvodnevne konference poudarila, da Strategija EU za Podonavje pomembno prispeva pri dvigovanju blaginji regije. »Odkar smo strategijo v letu 2011 uvedli, so nekateri že začeti projekti dobili nov zagon. … Daje pa strategija tudi možnost drugačnega, širšega pogleda na prometni sistem. Vlade pri prometni infrastrukturi običajno najprej mislijo na svoje državljane. Treba pa se je zavedati, da so tudi meddržavni projekti pomembni za povečanje mobilnosti.«

 

Slovenija že aktivno odpravlja ozka grla prometnih povezav: skupaj z Avstrijci bomo skopali drugo cev avtocestnega predora pod Karavankami, urejamo železniške povezave, graditi smo začeli tudi tretjo razvojno os, ki bo pohitrila pretok ljudi in blaga na poti proti Avstriji oziroma Hrvaški in naprej. Državna sekretarka je udeležencem povedala tudi za pred kratkim odprt zadnji odsek slovenskega dela Pirnske avtoceste – odseka med Draženci in Gruškovjem.

 

Letošnja konferenca Danube region transport days je obravnavala širok nabor tem, vse so izrednega pomena za razvoj infrastrukture in odpravljanje ovir za hitrejši prevoz blaga in oseb v regiji. Med drugim so bili predstavljeni in obravnavani finančni mehanizmi za gradnjo prometne infrastrukture, problematika varnosti v cestnem prometu, izzivi evroatlantskih povezav ter bodočnost potniškega prometa na železnicah. Poglobljena je bila tudi o razvoju zračnega prometa v regiji, v kateri je bil dan poseben poudarek izzivu razvoja manjših letal ter revitalizaciji manjših letališč. Udeleženci dogodka so imeli tudi priložnost seznaniti se z rezultati nekaterih pomembnih raziskovalnih projektov, ki zadevajo promet v Podonavski regiji.