Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Odziv Ministrstva za infrastrukturo o odpovedi najemne pogodbe Aerodroma Maribor

V sporočilu za javnost objavljamo odziv na odpoved najemne pogodbe s strani družbe Aerodrom Maribor.

Družba Aerodrom Maribor je 15. januarja 2019 obvestila Ministrstvo za infrastrukturo,  da odpoveduje najemno pogodbo za najem letališke infrastrukture, ki sta jo 2. marca 2017 sklenili družbi Aerodrom Maribor kot najemnik in Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, kot najemodajalec.

 

Kot razlog navajajo, da gre pri sklenjeni najemni pogodbi za družbo Aerodrom Maribor in  njene lastnike za izrazito ekonomsko nevzdržen model, Ministrstvo za infrastrukturo pa, po oceni družbe Aerodrom Maribor, ni bilo pripravljeno sprejeti njihovih predlogov za zagotovitev in ureditev medsebojnih odnosov najemnika in najemodajalca, ki se nanašajo na sklenitev vzdržnega in sprejemljivega ekonomskega modela upravljanja letališča Edvarda Rusjana Maribor.

 

Ministrstvo za infrastrukturo odločitev družbe Aerodrom Maribor sprejema z začudenjem.  Pogodbo so na osnovi javnega poziva podpisali leta 2017, za obdobje 15 let, z jasno določenimi pogoji sodelovanja, pri čemer so napovedovali učinkovito in uspešno delovanje in s tem odlično perspektivo letališča.  Manj kot dve leti po podpisu pogodbe so zahtevali državno pomoč, nekaj časa niti niso plačevali obveznosti iz najemne pogodbe, pogosto je bilo v javnosti slišati o njihovih finančnih težavah, kar je daleč od optimističnih napovedi in zavez, ki so jih dajali ob podpisu pogodbe.

 

Sedanje vodstvo Ministrstva za infrastrukturo se je aktivno vključilo v iskanje dolgoročnih rešitev za uspešno rast in razvoj letališča Maribor, zato zavračamo očitke o nepripravljenosti. Glede morebitnih nerealnih obljub v preteklosti ne moremo sprejemati odgovornosti, prošnjo za dodelitev državne pomoči pa smo zavrnili, ker družba Aerodrom Maribor zanjo ni izpolnjevala zakonsko določenih pogojev. Ministrstvo je večkrat jasno izrazilo pripravljenost za iskanje ustreznih rešitev, vendar je potrebno poiskati takšne, ki bodo najbolj ustrezne za čim širši krog deležnikov, ne zgolj za eno stran. Ob tem opozarjamo, da je obstoječa najemna pogodba zavezujoča za obe strani in je ni mogoče spreminjati. Za kakršnekoli spremembe bo potrebno objaviti nov javni razpis, izbrati novega najemnika in z njim skleniti novo pogodbo, v kolikor bo Ministrstvo za Infrastrukturo tovrstno opcijo prepoznalo kot najustreznejšo obliko razvoja Letališča Edvarda Rusjana Maribor.

 

Ministrstvo za infrastrukturo bo, kot navajamo, nadaljevalo z aktivnostmi pri iskanju najbolj ustreznega modela razvoja  letališča. Postopek za izbor najboljše možnosti za razvoj letališča ter obravnava vloge o zainteresiranosti za vlaganje zasebnih sredstev v javno infrastrukturo na Letališču Edvarda Rusjana Maribor je v teku, prav tako potekajo aktivnosti glede državnega prostorskega načrta za to območje.

 

Ministrstvo pričakuje, da bo družba Aerodrom Maribor v skladu z določili najemne pogodbe spoštovala 6 mesečni odpovedni rok in v tem času izpolnjevala vse pogodbene obveznosti.