Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada je soglasno potrdila investicijski program za graditev nove železniške povezave med Divačo in Koprom

Pripravljavec investicijskega programa Deloitte je ocenil, da je investicija v tir Divača–Koper ekonomsko in finančno upravičena.

Vlada je danes soglasno potrdila investicijski program za projekt tir Divača–Koper, dokument, katerega namen je bila proučitev ekonomske in finančne izvedljivost projekta. »Projekt je ekonomsko upravičen, saj so ekonomske koristi večje od stroškov,« je v izjavi po končani vladni seji povedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in poudarila, da je projekt za našo državo preveč pomemben, da bi ga spremljala negativne konotacija, kot se je to dogajalo v preteklosti.

V investicijskem programu za izgradnjo in upravljanje drugega tira med Divačo in Koprom je predvidena graditev te železniške povezave v obdobju 2019–2025 in začetek obratovanja novega tira v začetku leta 2026.

Ocenjeno je, da bo za izgraditev tira Divača–Koper potrebno zagotoviti 1.194 milijonov evrov, od tega 1.150 milijonov evrov za stroške gradnje, 32 milijonov evrov za stroške obresti, nadomestil in drugih stroškov, 12 milijonov evrov pa za operativne stroške podjetja 2TDK.

Projekt bodo v celoti poplačali prevozniki tovora

Ministrica Bratušek je po seji vlade predstavila tudi vire financiranja projekta, ki ga bodo nazadnje v celoti poplačali uporabniki infrastrukture, in sicer iz novih dajatev. Prevozniki tovora po cesti, železnici in skozi Luko Koper bodo plačevali pribitek k cestnini in takso za pretovor, poleg tega pa še uporabnino za drugi tir in povečano uporabnino na jedrnem železniškem (TEN-T) omrežju.

Slovenija bo v primeru, ko pri projektu ne bo sodelovanja zalednih držav, sama vložila 522 milijonov evrov kapitala v projektno podjetje 2TDK. 122 milijonov evrov bo vložila do leta 2026, in sicer bodo to sredstva, zbrana s pribitkom k cestnini za tovorna vozila. Iz proračuna bo v kapital 2TDK vložila vsaj 200 milijonov, če ne bo sodelovanja zaledne države, pa 400 milijonov evrov. V primeru sodelovanja zaledne države pri projektu je njen 200-milijonski vložek v 2TDK predviden v letih 2021 in 2022.

Preostala sredstva, potrebna za dokončanje nove proge, bodo predvidoma pridobljena v obliki nepovratnih evropskih sredstev (250 milijonov evrov), posojil mednarodnih finančnih institucij in SID banke (250 milijonov evrov) in posojil komercialnih bank (167 milijonov evrov). Šest milijonov evrov bo prispevala povečana uporabnina za uporabnike železniških prog v slovenskem jedrnem omrežju, zbrana v času graditve nove proge.

V investicijskem programu je predvideno, da bo prvotno enotirna proga v prihodnosti nadgrajena v dvotirno, zato je že upoštevano, da bodo premeri treh servisnih predorov primerno razširjeni.