Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada zagotovila še tretji vir financiranja nove železniške proge Divača - Koper

Denarni viri za financiranje gradnje drugega tira železniške povezave Divača – Koper se zaokrožujejo.

Poleg že sprejetih dajatev pribitka k cestnini na določenih odsekih avtocestnega omrežja, ki se je začel obračunavati s 1. januarjem 2019 in takse na pretovor, ki se je pričela obračunavati s 1. marcem 2019, je Vlada Republike Slovenije na 21. redni seji potrdila še predlog sklepa o uvedbi povečanja uporabnine, ki se bo pričela uporabljati s 1. januarjem 2020.

 

S tem je zagotovljen še tretji vir prihodkov projekta drugi tir Divača - Koper.