Skoči na vsebino

NOVICA

Omejitev zračnega prostora za letala tipa Boeing 737-8 MAX in 737-9 MAX

Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (EASA) je 12. 3. 2019 izdala nujno plovnostno zahtevo (št. AD No.: 2019-0051-E), s katero je v Evropski uniji začasno prepovedala letalske operacije z letali proizvajalca Boeing, modeloma 737-8 and 737-9. Začasna prepoved ne velja v primeru  posameznega leta nekomercialne narave (z do tremi legi), za namen vrnitve letala na mesto predvidenega popravila. 
 

Z varnostno direktivo (št. SD-2019-1) je EASA začasno prepovedala letalske operacije operatorjem iz trejih držav, ki imajo dovoljenje EASA, da z letali Boeing 737-8 "MAX" ali Boeing 737-9 "MAX" izvajajo komercialne operacije v Unijo, iz nje in v Uniji. Ta ukrep ne velja za nekomercialne operacije teh operatorjev. 
 

V Sloveniji je bilo objavljeno sporočilo letalcem (NOTAM), s katerim je letalska skupnost obveščana o ukrepih EASA.