Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica poudarila pomembno vlogo elektrodistribucijskih podjetij pri prehodu v nizkoogljično družbo

Človeštvo intenzivno prehaja v nizko- in celo brezogljično družbo, v kateri bo električna energija nadomestila ostale vrste energentov.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je v svojem nagovoru zbranim na peti Strateški konferenci elektrodistribucije Slovenije v Rogaški Slatini, ki se je je udeležil tudi državni sekretar za energetiko mag. Bojan Kumer, poudarila, da so zaradi rasti porabe električne energije in vse več razpršenih virov, ki se v vedno večji meri vključujejo v distribucijsko omrežje, elektrodistribucija podjetja pred izzivi, primerljivimi s tistimi ob začetkih vzpostavitve omrežja.

 

»Treba ga je nadgraditi z novimi storitvami, prilagoditi novim tehnološkim možnostim in priložnostim, ob tem pa poskrbeti, da bo še naprej ostalo med najboljšimi na svetu. Poskrbeti morate in moramo za to, da bomo električno energijo kljub velikim spremembam, ki se obetajo, z našim omrežjem še naprej zagotavljali vsaj tako zanesljivo kot doslej,« je poudarila.

 

 

Glede na pretekle uspehe si lahko brez zadržkov obetamo novih, je še dejala. »Pot do novega sveta v energetiki že tlakujemo in tlakujete. Vključujete se v pilotne projekte, v sklopu katerih nabirate novo znanje, osvajate nove tehnologije, vse v smeri večje uporabnosti za končnega uporabnika. Vaše investicije usmerjate v krepitev omrežja na pravih mestih in s tem učinkovito upravljate naraščanje priključkov na omrežje, ki jih je več tudi zaradi vse večje množičnost razpršene proizvodnje električne energije. Zelo pozitivno je tudi, da je med vašimi pomembnimi investicijami tudi vgrajevanje naprednih merilnih sistemov, ki so predpogoj za izvajanje sodobnih storitev za zagotovitev zanesljive oskrbe odjemalcev ob hkratni pravični porazdelitvi stroškov distribucije.«

 

Trendom v svetu sledimo tudi na ministrstvu, kjer smo v luči trenda demokratizacije pred kratkim pripravili temelj za krepitev samooskrbe in ustvarjanje energetskih skupnosti – nova uredba o samooskrbi z obnovljivimi viri energije že velja in prve skupnostne strešne elektrarne že ustvarjajo energijo iz sončnih žarkov. Pripravili bomo tudi Energetski koncept, pri čemer moramo biti vsaj tako kreativni in inovativni, kot ste v elektrodistribuciji. Najbolj pa nas trenutno zaposluje prenova energetskega zakona in predvsem Nacionalni energetski in podnebni načrt, ki mora biti uveljavljen še letos in v katerem bomo določili cilje, politike in ukrepe za pet razsežnosti energetske unije: razogljičenje, energetsko učinkovitost, energetsko varnost, notranji trg in pa raziskave, inovacije in konkurenčnost. 

 

»Izzivov je res za vse ogromno, a kot sem dejala že na začetku – slovenska elektroenergetika je lahko ponosna na svoje delo v preteklosti, naše znanje in izkušnje pa so garancija za prihodnje uspehe. Optimistična sem tudi zato, ker smo na ministrstvu vedno pripravljeni prisluhniti in pomagati. Moč je namreč v povezovanju in naša energetika ima izjemno in dobro uigrano ekipo,« je svoj nagovor zaključila ministrica Alenka Bratušek.