Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada izdala uredbo o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom

Vlada Republike Slovenije je izdala  Uredbo o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške proge Divača – Koper. Uredba se izdaja na podlagi Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper) in določa temelje koncesijskega razmerja med koncedentom (Republika Slovenija) in koncesionarjem (2TDK d.o.o.). Na podlagi uredbe bo sklenjena koncesijska pogodba za obdobje 45 let.

 

Najpomembnejša vsebina koncesijskega akta  je porazdelitev tveganj med koncedentom in koncesionarjem v času gradnje in obratovanja. Tveganja v osnovi nosi koncesionar, ki drugi tir gradi in zagotavljanja njegovo dosegljivost v svojem imenu in za svoj račun.

 

Koncesionar 2TDK bo po izgradnji drugega tira kot lastnik infrastrukture nosil tveganje zagotavljanja dosegljivosti, in bo iz tega naslova kril vse stroške upravljavca infrastrukture (tj. SŽ-infrastruktura). Z njim bo sklenil tudi pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih. Za zagotavljanje dosegljivosti bo mesečno prejemal od države plačilo za dosegljivost, ki bo služilo kot vir za odplačilo kreditov in bo pokrivalo stroške delovanja družbe. Plačilo za dosegljivost bo odmena za storitev zagotavljanja dejanske dosegljivosti, kar pomeni, da se bo zmanjšalo, če drugi tir ne bo na razpolago za obratovanje, kakor tudi v primeru manjše kvalitete zagotavljanja dosegljivosti, ki se bo kazala v zamudah vlakov, iz razlogov, ki bodo izhajali iz obratovanja drugega tira.

Nadzor nad koncesijo poleg pristojnih državnih organov izvaja Ministrstvo za infrastrukturo. Ministrstvo lahko izvedbo posameznih nalog poveri tretjim osebam (npr., revizorji, zunanji strokovnjaki..), nadzor pa pretežno izvaja s sodelovanjem  Projektno-finančnega sveta.