Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada potrdila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona

Razlogi za spremembe so predvsem v uskladitvi z evropskim pravnim redom, odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Smernicami za državno pomoč za okolje in energijo (2014-2020). Z novelo se ureja tudi manjše spremembe, s katerimi se bodo določile pravne podlage za bolj jasne določitve obveznosti posameznih udeležencev na energetskem trgu ter odprave nekaterih pomanjkljivosti.

 

V zakonu so odpravljene nekatere neskladnosti s predpisi EU, ponuja pa tudi uskladitve z nekaterimi novimi EU uredbami. V novem zakonu obveznost namestitve energetske izkaznice velja tudi za lastnike in najemnike stavb, v katerih se pogosto zadržuje javnost in ne le za stavbe, ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, kot je to veljalo doslej. Podrobneje je med drugim predpisana tudi zakonska podlaga za vzpostavitev celovitega procesa nadzora nad energetskimi pregledi. Velike družbe bodo o izvedenem energetskem pregledu morale poročati agenciji, ki bo o tem vodila evidenco ter vzpostavila sistem poročanja in preverjanja o izvedenih energetskih pregledih. Zakon ponuja tudi novo interpretacijo EU direktive o učinkovitem daljinskem ogrevanju oziroma hlajenju, saj je pomen manj zahteven, kot je bilo preneseno v prvotno različico zakona.

 

Nova različica zakona se usklajuje z odločbo Ustavnega sodišča RS. Glede na odločbo je namreč dodan še postopek plačila ustrezne denarne odškodnine za čas od dejanske uporabe nepremičnine zaradi gradnje energetske infrastrukture do izdaje odločbe o razlastitvi ali ustanovitvi služnosti v javno korist oziroma pridobitve pravice do posesti v razlastitvenem postopku.

Zakon se v nadaljevanju med drugim usklajuje s Smernicami za državno pomoč za okolje in energijo (2014-2020), odpravlja nekatere neustrezne pojme, kot prekršek pa med drugim opredeljuje tudi zavajajoč ali nepošten način prodaje električne energije oziroma zemeljskega plina preko akviziterjev. V noveli se nenazadnje določi tudi strožja kazen za neizpolnjevanje zakonske obveznosti uporabe biogoriv v prometu.

 

.