Skoči na vsebino

NOVICA

9. 3. 2017

Državni sekretar Jure Leben: Dogovor z Občino Ankaran kaže na to, da bomo do poletja uredili srminski vhod v Luko Koper

Državni sekretar Jure Leben se je danes udeležil delovnega sestanka na Občini Ankaran, kjer sta se sta z županom Gregorjem Strmčnikom uspešno dogovorila za ureditev zemljišč, ki so potrebna za dokončanje serminskega vhoda v Luko Koper.

 

Državni sekretar in župan sta se dogovorila o zamenjavi parcel v lasti države s parcelo v lasti občine, ki meri okoli 7000 m2 okoli Sermina, tam kjer je v načrtu nov vhod v koprsko pristanišče. Konkreten načrt menjave je še v pripravi, potrebne so še ustrezne cenitve in nadaljnji pogovori. Na strani občine so glavni cilj infrastrukturni projekti, ki bodo izboljšali kakovost življenja prebivalcev, kar bi z zamenjavo nekaterih zemljišč med občino in državo lahko dosegli. 

 

Tema pogovora so bili še ostali odprti infrastrukturni projekti v Občini Ankaran, za katere je državni sekretar obljubil sodelovanje in dejal, da so nekatere rešitve izvedljive še letos, kot je ureditev prehoda za pešce na Jadranski cesti v Ankaranu pri križišču Moretini-Ankaran-Lazaret ter preplaščen odsek vozišča v dolžini 533 metrov. Preplaščen bo tudi odsek za Spodnje Škofije do predvidenega priključka Železniške ceste, v sklopu preplastitve bo izvedeno tudi čiščenje odvodnega jarka, urejanje bankin, po potrebi zamenjava dotrajanih robnikov ter ureditev odvodnjavanja. 

 

Državni sekretar je sestanek ocenil kot zelo pozitiven in poudaril, da s tem sledimo strateškim ciljem razvoja Luke Koper, ki se bo lahko nemoteno razvijala, k čemur bo prispeval tudi srminski vhod: »Če bodo stvari potekale naprej kot potekajo sedaj, bo srminski vhod vzpostavljen do letošnjega poletja.«