Skoči na vsebino

NOVICA

10. 3. 2017

Minister dr. Gašperšič na Koroškem in v Šaleški dolini: Projekt tretje razvojne osi je prioriteten in nujen

»Projekt tretje razvojne osi ni le enostranski pristop načrtovanja cestne infrastrukture, ki bi upošteval samo prometno povpraševanje, ampak v največji meri upošteva tudi razvojne vidike regij in je prepoznan kot prioriteten in nujen. Če bo šlo vse po načrtih in brez zapletov, se bomo po hitri cesti vse do Slovenj Gradca lahko zapeljali do konca leta 2023,« je dejal minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič ob začetku današnjega terenskega obiska na Koroškem in v Šaleški dolini. Obisk je pričel na Koroškem, na predvideni trasi tretje razvojne osi med Podgorjem in Šmiklavžem, na lokaciji kjer se načrtuje predor Graška Gora.

Minister si je nato v Šaleški dolini ogledal podjetje Gorenje in logistični center NAVIS, kjer je z razgledne ploščadi mogoče videti del trase tretje razvojne osi. V izjavi je minister poudaril, da se je pospešeno delovanje na projektu tretje razvojne osi začelo v letu 2015, ko je bil dorečen način izvajanja projekta, formalno prioriteto pa je projekt dobil v lanskem letu, ko je bil vključen v Nacionalni program razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do 2030. Letos januarja je bila prav tako sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug.


Za tem se je minister dr. Gašperšič udeležil okrogle mize v Velenju, kjer je družba Dars predstavila potek gradnje tretje razvojne osi. V nagovoru je minister glede terminskega plana napovedal, da »bo prvi 6-letni operativni načrt razvoja infrastrukture predvidoma pripravljen in obravnavan na vladi v prvi polovici letošnjega leta, proti koncu leta 2018 pričakujemo prva gradbena dovoljenja, čemur bo sledila objava razpisov za gradnjo in pričetek gradnje. Po okvirnem terminskem planu naj bi bila nova cestna povezava A-1-Velenje-Slovenj Gradec kot celota predana prometu leta 2023, posamezne zaključene funkcionalne etape pa lahko tudi prej.«


V nadaljevanju je še poudaril, da naj bi pripravljalna in prehodna dela ter tudi gradnja čim bolj sinhronizirano potekala na obeh odsekih hkrati, glede na to, da je nova cestna povezava prometno učinkovita le kot celota, torej od avtoceste A1 do Slovenj Gradca. 

 

Glede financiranja je minister dejal, da so finančna sredstva za izvedbo predhodnih del zagotovljena. Dars ima za pripravljalna dela kot investitor gradnje za leto 2017 predvidena sredstva za naročilo in pričetek izdelave projektne dokumentacije in izvedbo geoloških raziskav tako za odsek Šentrupert-Velenje kot odsek Velenje-Slovenj Gradec. Sredstva za pridobitev nepremičnin bodo letos zagotovljena v državnem proračunu iz namenskih virov, ki se črpajo iz prihodkov iz naslova nadomestila za ustanovitev stavbne pravice za cestninske ceste. Glede dolgoročnega investiranja in zapiranja finančne konstrukcije za samo izgradnjo ceste od A-1 do Slovenj Gradca pa Ministrstvo za infrastrukturo in Dars usklajujeta predlog različnih možnih virov financiranja.