Skoči na vsebino

NOVICA

17. 3. 2017

Minister Gašperšič na ogledu projektov v Občini Kranjska Gora, pogovori tudi o načrtih za naprej

Minister dr. Peter Gašperšič si je danes z županom Občine Kranjska gora Janezom Hrovatom ogledal zaključene projekte v občini, v katere je ministrstvo investiralo v zadnjem letu, delovišča, kjer potekajo obnove cest ter lokacije projektov, ki jih ministrstvo načrtuje v občini.

Minister in župan sta si najprej ogledala križišče za Mojstrano pri počivališču Topolino in nato še cesto skozi naselje Belca in cesto skozi Gozd Martuljek. Nadaljevala sta z ogledom ceste pri odcepu ceste na Koren in križišča v Ratečah ter končala terenski ogled z ogledom sanirane ceste v Planico.

 

Minister je po ogledih dejal: "Zadovoljen sem, ker se bodo obiskovalci letošnjega svetovnega prvenstva v smučarskih skokih v Planici pripeljali do prizorišča po obnovljeni in varni cesti." In nadaljeval, da »je vlada zagotovila za investicije v infrastrukturo več sredstev v proračunu za letos in prihodnje leto, kar ima za posledico, da ministrstvo lahko načrtuje kar nekaj  investicij na področju državnih in regionalnih cest. Zato se bo v Občini Kranjska Gora lahko obnovila regionalna cesta Hrušica-Rateče-Planica, rekonstruirali se bosta cesti v Vrata in Tamar, uredila cesta skozi Gozd Martuljek, preplastila regionalna cesta Kranjska Gora – Vršič in obnovili pa se bodo tudi premostitveni objekti, Hudournik in Zgornji žlebi pri Koči na Gozdu ter Mlinca v Krajah.

 

V okviru rednega vzdrževanja se bo še v letošnjem letu izvedla protiprašna zaščita na odseku ceste Mojstrana -Vrata in na cesti Krnica - Zg. Radovna, sanacija vozišča na cesti Kranjska Gora - Mojstrana - Dovje in popravila regionalna cesta na odseku Kranjska Gora – Erika.

 

Ob tem je minister spomnil, da so bila v okviru rednega vzdrževanja zaključena dela na sanaciji nevarnega mesta na odseku Zg. Radovna – Dovje, preplastitvi odseka Kranjska Gora - Mojstrana – Dovje, sanaciji vozišča Rateče – Planica in preplastitvi ceste Mojstrana – Vrata.