Skoči na vsebino

NOVICA

18. 5. 2017

135. redna seja Vlade RS

Vlada sprejela mnenje o predlogu Zakona o spremembah Zakona o motornih vozilih, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom

Vlada Republike Slovenije ne podpira predloga Zakona o spremembah Zakona o motornih vozilih,  ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom in ga poslala Državnemu zboru.

Kot izhaja iz gradiva predloga Zakona o spremembah Zakona o motornih vozilih naj bi ta zakon ukinil obveznost registracije mopedov, pri katerih trajna nazivna moč pogonskega motorja ne presega 4 kW in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h. Vendar pa iz besedila posameznih členov izhaja, da se predlaga ukinitev le prehodnega obdobja za začetek obvezne registracije navedenih mopedov.
Vlada opozarja, da je prehodna določba že uporabljena in vanjo ni več dopustno posegati, nasprotuje tudi ukinitvi obveznosti registracije navedenih mopedov. Registracija mopedov pri katerih trajna nazivna moč pogonskega motorja ne presega 4 kW in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h je bila uvedena z Zakonom o motornih vozilih, ki stopil v veljavo 1, maja letos, z namenom zagotovitve višjih standardov varnosti vseh udeležencev v prometu, prepoznavnosti lastnikov teh mopedov in zavarovanja morebitnih oškodovancev v prometnih nesrečah z zadevnimi mopedi.

 

Vlada predlagala člane sveta Agencije za energijo
Vlada RS je na današnji redni sprejela sklep, da predlaga Državnemu zboru, da se s 13. junijem 2017 za šestletni mandat za člane sveta Agencije za energijo imenuje dr. Maksa Babuderja, diplomiranega inženirja elektrotehnike, ki je zaposlen na Elektroinštitutu Milan Vidmar kot pomočnik direktorja, Sandija Šterpina univerzitetnega diplomiranega inženirja strojništva,  ki je zaposlen na zavarovalno posredniški družbi Marsh Europe S.A., kjer opravlja analize tveganj za velike energetske družbe in Andreja Knupleža, univerzitetnega diplomiranega inženirja elektrotehnike, ki je zaposlen na Univerzi v Mariboru kot samostojni strokovni sodelavec.

 

Vlada imenovala vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo
Vlada RS je na današnji redni seji imenovala mag. Jožeta Dimnika s 24. majem 2017 za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, to je od 24. maja 2017 do najdlje 23. novembra 2017.