Skoči na vsebino

NOVICA

18. 5. 2017

Državni sekretar Potisek na neformalnem srečanju ministrov za energijo: Pri doseganje podnebno-energetskih ciljev EU je treba upoštevati posebnosti posameznih držav članic

Državni sekretar mag. Klemen Potisek se je na Valletti na Malti udeležil neformalnega srečanja ministrov EU, pristojnih za energijo. Glavnina razprav je bila posvečena temam s področja energetske učinkovitosti.

Na začetku neformalnega srečanja je potekala politična razprava o energetsko učinkovitem okviru EU do 2030. Evropska komisija je v luči zasledovanja ambicioznih podnebno-energetskih politik EU predlagala zavezujoč cilj, in sicer 30 % na ravni EU.

Državni sekretar Potisek je predstavil stališče Slovenije in izrazil pripravljenost Slovenije, da sprejme ambiciozni cilj za učinkovito rabo energije, v kolikor se bo pri oceni prispevkov držav članic na področju obnovljivih virov energije upošteval tudi prispevek posamezne države članice k drugim okoljskim ciljem EU. Doseganje podnebno-energetskih ciljev EU je namreč tesno povezan proces, ki mora upoštevati posebnosti posameznih držav članic in v Sloveniji je to Natura 2000, ki pokriva skoraj 40 % našega ozemlja.

V zvezi s 7. členom obligacijske sheme (obveznih prihrankov pri končnih odjemalcih) je državni sekretar poudaril, da Slovenija zagovarja nadaljevanje obveznih prihrankov po stopnji 1,5 % ter večje upoštevanje prispevka za obnovljive vire energije v okviru te sheme. Pri tem pa se naj pri ocenjevanju energetskih prihrankov vzpostavi prilagodljiv sistem štetja prihrankov s strani dobaviteljev energije.

Ministri so se v razpravi opredelili tudi do energetskega pogodbeništva. Državni sekretar Potisek je izpostavil zelo pozitivne izkušnje Slovenije pri vzpostavitvi  modela energetskega pogodbeništva pri energetski prenovi stavb javnega sektorja. V Sloveniji imamo kar nekaj teh projektov v fazi izvajanja in priprave razpisov, energetsko pogodbeništvo se bo vsekakor razvijalo še naprej.

V nadaljevanju je potekala razprava o dekarbonizaciji otokov. Slovenija načeloma podpira vsa prizadevanja držav članic EU, da uveljavijo svoje posebnosti pri prehodu v nizkoogljično družbo.