Skoči na vsebino

NOVICA

28. 6. 2017

Slovenija zelo uspešna na razpisu IPE 2016: za 11 projektov 63 mio evrov

Slovenija je bila na razpisu IPE 2016 zelo uspešna, saj je Evropska komisija za finančno podporo predlagala kar 11 projektov v skupni višini 63 mio evrov EU sredstev. V okviru finančnega programa Instrument za povezovanje Evrope (IPE), ki je bil ločen na dva sklopa, in sicer na IPE - Kohezija in IPE - Splošni razpis, Evropska komisija predlaga podporo 152 projektom. Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je 23. junija 2017 predstavila rezultate razpisa na novinarski konferenci v Ljubljani .

Na IPE - Kohezijskem delu je bilo mogoče v okviru opredeljenih prioritet kandidirati za največ do 85 % evropskega sofinanciranja, pri čemer je EK upoštevala višino razpoložljivih EU sredstev po v naprej opredeljenih kvotah za posamezno kohezijsko državo. Slovenija je v svoji kvoti imela na razpolago 33,5 mio evrov EU sredstev, ki jih je uspela v celoti pridobiti, in sicer s kvalitetno vlogo za delež pripravljalnih del v okviru projekta izgradnje drugega tira Divača - Koper. Še več, s kvalitetnimi prijavami nad svojo razpoložljivo kvoto je Slovenija uspela pridobiti tudi EU sredstva drugih kohezijskih držav, katerim je kvota ostala zaradi slabo ocenjenih prijav projektov, in sicer kar v višini 15,4 mio evrov.


V okviru IPE - Kohezija je za odobritev predlaganih 5 prijav od 10 oddanih iz Slovenije v skupni višini 48,9 mio evrov evropskih sredstev. Uspešni sta bili dve prijavi za pripravljalna dela in dodatnimi arheološko-geološkimi raziskavami za projekt izgradnje drugega tira Divača - Koper v skupni višini 44,3 mio evrov. Prav tako prijava za postavitev hitrih polnilnic za električna vozila na avtocestnem omrežju, ki povezuje prijavitelje iz Češke Republike, Slovaške, Madžarske, Slovenije, Hrvaške in Romunije. Na strani Slovenije bosta sodelovala Petrol d.d. in MOL Slovenija d.o.o. V Sloveniji bo tako ob jedrnem omrežju TEN-T postavljenih 32 električnih polnilnic. Slovenskim partnerjem je odobreno 2,8 mio evrov evropskih sredstev. Med odobrenimi prijavami je tudi prijava za vzpostavitve e-mobilnosti, infrastrukture in intermodalnih storitev v urbanih vozliščih v Ljubljani ter Bratislavi in Zagrebu, pri katerem bodo na slovenski strani sodelovali Petrol d.d., Mestna občina Ljubljana, GoOpti, d.o.o. in SŽ-Potniški promet. Slovenskim partnerjem je odobreno 1,7 mio evrov evropskih sredstev. Za pridobitev sredstev je predlagana tudi prijava za harmonizacijo GAFOR napovedi (op. General Aviation Forecast) za letalske poti na širšem območju držav Slovenije, Hrvaške, Slovaške, Romunije, Madžarske, Bosne in Hercegovine ter Srbije. Meteorološki dejavniki so pomemben vidik pri letenju na majhni višini. Na slovenski strani sodeluje ARSO, kateremu je odobreno 100,3 tisoč evrov evropskih sredstev. Ostale prijave so bile dobro ocenjene, vendar zaradi pomanjkanja razpoložljivih evropskih sredstev niso predlagane za sofinanciranje.


Na IPE - Splošni razpis je predlaganih za odobritev 6 prijav od 10 oddanih s strani Slovenije v skupni višini 14,05 mio evrov evropskih sredstev, pri katerih je stopnja sofinanciranja za študije do 50 %, za izvedbena dela pa odvisno od prioritete, vendar med 10 % in 20 %. Med njimi so: izgradnja druge cevi cestnega Karavanškega predora, kateremu se za slovenski del predlaga dodelitev v višini 7,95 mio evrov evropskih sredstev; študije in projektna dokumentacija za posodobitev železniškega Karavanškega predora, kateremu se za slovenski del predlaga dodelitev v višini 1,37 mio evrov evropskih sredstev; dva projekta posodobitve inteligentnih transportnih sistemov na avtocestnem omrežju Slovenije v skupni višini 2,63 mio evrov evropskih sredstev; nadaljevanje vzpostavitve Nacionalnega centra za upravljanje prometa Republike Slovenije v skupni višini 1,12 mio evrov evropskih sredstev; ter zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa za vzpostavitev komunikacije med kontrolorji zračnega prometa in piloti preko Datalink servisa. Datalink servis komunikacija je komunikacija v obliki kratkih sporočil. Na slovenski strani sodeluje Kontrola zračnega prometa Slovenije, kateri se predlaga odobritev v višini 0,98 mio evrov evropskih sredstev.