Skoči na vsebino

NOVICA

3. 7. 2017

Podpisan protokol o poteku projekta severnega dela 3. razvojne osi

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je danes na Ravnah na Koroškem s predsednikom Sveta Koroške regije dr. Tomažem Roženom in predsednikom Sveta županov Savinjsko-Šaleške regije Darkom Menihom podpisal Protokol o poteku načrtovanja in izgradnje 3. razvojne osi na odseku Šentrupert – Velenje – Slovenj Gradec – Dravograd – Holmec.

Podpis protokola potrjuje, da je projekt 3. razvojne osi prioritetni projekt državne cestne infrastrukture, s katerim bodo tudi Savinjsko šaleški in Koroški regiji omogočene enakovredne razvojne možnosti.     

Predmet protokola obsega tri bistvene sklope, ki se nanašajo na načrtovanje in izgradnjo hitre ceste na odseku Šentrupert – Velenje – Slovenj Gradec, podrobnejšo proučitev posodobitve cestnih povezav Slovenj Gradec – Dravograd in Otiški vrh - Holmec ter samo izgradnjo teh povezav. Tako kot hitra cesta do Slovenj Gradca, sta tudi ta dva odseka prioritetnega pomena.

S protokolom je opredeljeno, da bo DARS, d.d. kot investitor projekta v letošnjem letu začel projektiranje hitre štiripasovne ceste na odseku Šentrupert – Velenje – Slovenj Gradec,  z gradbenimi deli pa pričel najkasneje konec leta 2019 in jih dokončal leta 2023. Aktivnosti bodo podrobneje opredeljene v 6-letnem operativnem načrtu razvoja infrastrukture, ki ga bo sprejela Vlada Republike Slovenije. Sledil pa naj bi  okvirnemu terminskemu planu izvedbe aktivnosti, pripravljenemu s strani DARS, d.d.

 

Za cestno povezavo na odseku Slovenj Gradec – Dravograd in odseku Otiški vrh - Holmec bo še v letošnjem letu izvedena študija posodobitve in s tem tudi opredelitev posegov izven obstoječih koridorjev cest. Temu bodo sledili postopki prostorskega umeščanja posameznih  odsekov ali  ceste kot celote, ki je predvideno v letu 2018, z zaključkom v letu 2020. Izgradnja teh dveh cestnih odsekov je pogojena s predhodno prostorsko umestitvijo, pričela naj bi se tri leta po umeščanju in bila zaključena najkasneje štiri leta po pričetku gradnje.

Za spremljanje izvajanje protokola je bil že ustanovljen koordinacijski odbor. V njem so predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, Darsa in predstavniki lokalnih skupnosti Savinjsko-Šaleške in Koroške regije.

 

Vsebina protokola (pdf)