Skoči na vsebino

NOVICA

9. 8. 2017

Državni sekretar Jure Leben v Ilirski Bistrici in Divači

Državni sekretar Jure Leben se je danes udeležil sestanka v Ilirski Bistrici, kjer sta z županom Emilom Rojcem govorila o infrastrukturnih projektih, ki so v teku, in ki se še načrtujejo. Zatem se je udeležil tudi sestanka v Divači na temo protipožarnih ukrepov na Krasu.

 

Župan mu je predstavil problematiko vzdrževanja vodovoda, kanalizacije in cest ter prizadevanja za rekonstrukcijo vodovoda. V ta namen je občina s sosednjima občinama Divačo in Hrpelje-Kozina podpisala sporazum o skupnem pristopu k izgradnji »brkinskega« vodovoda, ki v rešuje problem kalnosti in vodnih izgub, v sosednjih občinah pa oskrbo brkinskih vasi z pitno vodo. Župan je državnemu sekretarju podrobneje predstavil omenjen projekt.

 

Glede infrastrukture v občini je državni sekretar dejal, da so bila v prvi polovici letošnjega leta izvedena dela rednega vzdrževanja v vrednosti skoraj 870 tisoč evrov.

 

Glede rekonstrukcije ceste Postojna – Jelšane je Direkcija RS za infrastrukturo z občino maja letos podpisala sofinancerski sporazum, vrednost del je ocenjena na slaba 2 milijona evrov. Predviden pričetek del je v jeseni in dokončanje do turistične sezone v letu 2018. Državni sekretar je glede obvoznice Ilirska Bistrica (Vilharjeva, Šercerjeva cesta) dejal, da je bil projekt v letošnjem letu uvrščen v proračun, po recenziji projekta bo pripravljen sofinancerski sporazum in po odkupih zemljišč izveden razpis za gradnjo.

 

Državni sekretar Jure Leben se je danes udeležil tudi sestanka z županjo Občine Divača, predstavniki gasilcev ter Zavoda za gozdove. Dogovorili so se, da občina skupaj z gasilci in zavodom do konca avgusta pripravi kritične točke, kjer je potrebno urediti dostopne poti ter izvesti druge protipožarne ukrepe, kot so protipožarni zidovi. Zatem bo ministrstvo skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo in Slovenskimi železnicami pripravila časovnico in predlog izvedbe predlaganih ukrepov. Državni sekretar je sicer že v petek bil na terenu, kjer si je ogledal stanje po požaru na Krasu.