Skoči na vsebino

NOVICA

25. 9. 2017

Za zakon o drugem tiru 53,46 odstotka volivcev

Na nedeljskem referendumu je večina volivcev, 53,46 odstotka, podprla Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške povezave Divača–Koper, kažejo delni neuradni izidi po 99,98 odstotka preštetih glasovnic. Udeležba na referendumu je bila nizka, udeležilo se ga je 351.443 volivcev oz. 20,51 odstotka volilnih upravičencev. Zakon je bil podprt v šestih od osmih volilnih enot, največ volivcev je glasovalo za v volilnih enotah Ptuj (57,71 %), Novo mesto (57,45 %) in Maribor (56,73 %).

 

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je v prvi izjavi po zaprtju volišč ocenil, da je bil referendum nepotreben eksperiment pobudnikov: »Mislim, da so volivci z nizko udeležbo sporočili, da o tej temi ne želijo odločati na referendumu, da odločitev in odgovornost glede drugega tira prepuščajo vladi. Zagotavljam, da bomo na vladni strani poskrbeli, da se bo projekt vodil transparentno.«

 

Tudi državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben je ocenil, da je nizka udeležba jasen znak, da imamo vlado za to, da sprejema strokovne odločitve. »Na ta način moramo projekt peljati naprej. Vodili ga bomo optimalno in transparentno, da ne bomo imeli spet  slabih izkušenj z velikimi infrastrukturnimi projekti.« Napovedal je, da bo oktobra sledilo odpiranje ponudb za pripravljalna dela in da se bodo predvidoma novembra začela dela na trasi. Konec leta bodo znani tudi rezultati evropskega razpisa, na katerem se za gradnjo tunelov na trasi drugega tira pričakuje nadaljnjih od 80 do 100 milijonov nepovratnih evropskih sredstev. Za pripravljalna dela je že pridobljenih 44 milijonov evropskih nepovratnih sredstev.

 

Predsednik vlade dr. Miro Cerar je prav tako ocenil, da je nizka udeležba na referendumu » v veliki meri pokazala, da imajo volivci dovolj političnih igric« o tako pomembnih projektih, kot je drugi tir. Podpora vladnemu projektu pa po njegovem mnenju jasno kaže, da volivci želijo napredek, gospodarski razvoj, nova delovna mesta in varnejše avtoceste. Tistim, ki so glasovali proti, pa je zagotovil, da drugi tir ne bo novi Teš 6, saj se projekt vodi zelo transparentno ter ima dobro finančno konstrukcijo in traso.

 

Po uveljavitvi zakona o drugem tiru bo projektno podjetje 2TDK, ki ga je ustanovila Vlada RS marca 2016, pričelo z vsemi potrebnimi aktivnostmi tako v fazi priprave kot izgradnje drugega tira, s katerim bo gospodarilo v času trajanja koncesijske pogodbe. Koncesija za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom bo projektnemu podjetju podeljena z dnem uveljavitve zakona, in sicer za 45 let. Takrat bo podjetje tudi nastopilo funkcijo investitorja po Zakonu o graditvi objektov – izvedlo bo razpis za gradnjo in po zaključeni gradnji gospodarilo z infrastrukturo v koncesijskem obdobju. Po preteku koncesijske pogodbe bo Republika Slovenija lastnica vse javne železniške infrastrukture, ki sestavlja drugi tir, skupaj z vso opremo in napravami, ki so potrebne za njegovo nemoteno obratovanje.

 

Oktobra bo zaključen razpis za pripravljalna dela in konec leta bodo znani rezultati t.i. blending razpisa za nepovratna evropska sredstva.

 

Rezultate referenduma najdete na spletnem mestu Državne volilne komisije: volitve.gov.si/referendum/.