Skoči na vsebino

NOVICA

3. 10. 2017

Minister Gašperšič na slovesnosti ob odprtju ceste skozi Lučine

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je danes uradno predal v uporabo cesto Suhi dol–Lučine v Občini Gorenja vas - Poljane.

V okviru gradbenih del so na 500 metrov dolgem odseku razširili cesto na 5,5 metra, uredili krivini, odvodnjavanje in pločnik z javno razsvetljavo, dve avtobusni postajališči pred šolo, prehod za pešce pri šoli ter novo horizontalno in vertikalno signalizacijo. Vrednost del je bila 601 tisoč evrov, od tega je 75 odstotkov prispevala Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI), občina pa ostalo.

 

 

DRSI je samo lani in letos v Občini Gorenja vas - Poljane izvedel vzdrževalna dela na državnih cestah v vrednosti 770 tisoč evrov. »To je rezultat tega, da smo uspeli dvigniti proračun za državne ceste, in, kar je najbolje, lahko s tem trendom tudi nadaljujemo. Vsak, tudi najmanjši vložek v tej smeri, pomeni veliko spremembo«, je poudaril minister. Ob tem je napovedal, da se bo še letos začela gradnja za rekonstrukcijo ceste Gorenja vas–Ljubljanica skozi Dolenjo Dobravo, zaključila se bodo dela za obnovo križišča Dobje in objavljen bo razpis za cesto Gorenja vas–Hotavlje. Projektna dokumentacija za izgradnjo nadomestnega mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi je tudi že izdelana, njegova izgradnja pa je predvidena po letu 2018.