Skoči na vsebino

NOVICA

13. 10. 2017

Napoved dogodkov od 9. do 13. oktobra

9. oktober
Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič se bo udeležil konference Maritime Cyprus 2017 – Shipping: Yesterday's World, Tomorrow's Today.
Lokacija: Limassol
 
10. oktober

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič se bo udeležil zasedanja Koordinacijskega odbora ministrov Slovenije in Italije.
Lokacija: Brdo pri Kranju
 
11. oktober
Ob 9. uri bo imel državni sekretar mag. Klemen Potisek uvodni nagovor na 9. strateškem srečanju Inovacija energetike 2017.
Lokacija: Brdo pri Kranju
 
12. oktober
Ob 16. uri se bo minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič udeležil otvoritve priključka na dolenjski avtocesti Šmarje–Sap.
Lokacija: Šmarje–Sap

 

13. oktober
10.30. - 11.15 Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič se bo srečal z vodstvom Premogovnika Velenje in se seznanil z njihovim delom in načrti za prihodnost.
Lokacija: Velenje, Upravna stavba Premogovnika Velenje, Partizanska cesta 78

 

Občina Luče
Ob 12.30 bo simbolično predal namenu rekonstruirano cesto Luče-Sestre Logar. Rekonstrukcija 420 metrov dolgega odseka ceste Luče-Sestre Logar je vključevala razširitev cestišča na širino 5,5 metrov in izgradnjo 120 metrov podpornih zidov. Vrednost gradbenih, ki jih je v celoti financirala Direkcija RS za infrastrukturo je znašala približno 516 tisoč evrov.
Lokacija: Počivališče »Igla« (od Luč proti Logarski dolini)

 

Občina Nazarje
Ob 14. uri bo sledila predaja namenu odseka ceste in krožišča v Občini Nazarje. Ureditev ceste Nazarje-Gornji Grad v skupni dolžini 547 metrov je vključevala izgradnjo krožnega križišča in novega pločnika za pešce. Skupna vrednost gradbenih del je znašala 715.682,80 evrov, od teh je 452.421,57 evrov zagotovila Direkcija RS za infrastrukturo, 263.261,23  pa Občina Nazarje.
Lokacija: Savinjska cesta 4, Nazarje

 

Občina Mozirje
Ob 16 uri si bo minister za infrastrukturo ogledal krožišče v Mozirju pri avtobusni postaji.
Lokacija: Hofbauerjeva ulica 22, Mozirje.

 

Občina Velenje
Ob 16.45 pa si bo minister ogledal še cesto Kavče-Ložnica.
Lokacija: avtobusna postaja, 3 km pred Polzelo