Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPOROČILA ZA MEDIJE

Franc Željko Županič - v.d. generalnega direktorja v Direktoratu za letalstvo


Vlada je na današnji seji imenovala Franca Željka Županiča za vršilca dolžnosti generalnega direktorja v Direktoratu za letalstvo, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku. Franc...

Bilančni dobiček DARSA iz leta 2004 v celoti za dividende


Vlada se je na današnji seji v vlogi skupščine Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (DARS, d.d.) seznanila z Letnim poročilom DARS, d.d. za leto 2004, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o...

Vlada za nakup radijskega sistema VHF


Vlada je na današnji seji kot ustanoviteljica javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., dala pozitivno mnenje k predlogu tega podjetja za sklenitev pogodbe z izbranim izvajalcem ROHDE&SCHWARZ za nakup...

Slovenija bo izpolnila obveznosti


Vlada je na današnji seji dala soglasje k predlogu odgovora na Obrazloženo mnenje Evropske Komisije št. SG-Greffe(2005)/D/205758 z dne 18. 10. 2005, naslovljeno na Republiko Slovenijo zaradi nepravilne uporabe Direktive...

Cesta Volče-Solarji bo


Vlada je na današnji seji sprejela sklep, s katerim je naložila Direkciji Republike Slovenije za ceste, organu v sestavi Ministrstva za promet, naj takoj po uveljavitvi Proračuna Republike Slovenije za leto 2006 začne z odkupom...

Letno poročilo javnega podjetja kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o, za leto 2004


Vlada je na današnji seji sprejela Letno poročilo javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o, za leto 2004. Sklenila je, da se dobiček družbe v višini 2.215.245,10 razporedi na zakonske rezerve. Poslovanje...

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest


Vlada je na današnji seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o kategorizaciji državnih cest, posledično pa še dva sklepa: o opustitvi nadomeščenih delov državnih cest in o prenosu nadomeščenih delov državnih cest...

ARHIV