Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Tesnejše sodelovanje danskega in slovenskega znanja na področju javnega potniškega prometa


Prejšnji teden se je delegacija Ministrstva za promet – v njej so bili predstavniki Direktorata za železnice, Direktorata za promet, Direkcije Republike Slovenije za ceste, Darsa in Mestne občine Ljubljana - pod vodstvom...

Podpisana pogodba za pilotsko testiranje elektronskega cestninjenja v prostem prometnem toku na osnovi satelitske tehnologije (GNSS/CN)


Ljubljana, 24.januar - Danes je minister za promet mag. Janez  Božič z izbranima skupnima ponudnikoma -  podjetjema Logina d.o.o., Ljubljana in Tenzor d.o.o., Ptuj - podpisal pogodbo o izvedbi pilotskega testiranja elektronskega...

Poročilo o aktivnostih pri 6. prednostnem projektu


Vlada se je na današnji seji seznanila s poročilom Ministrstva za promet in Ministrstva za finance o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih za zagotovitev finančnih sredstev in drugih pogojev za izvedbo aktivnosti za...

Trenutno stanje varnosti cestnega prometa - OPOZORILO


Na slovenskih cestah so do letošnjega 9. januarja zaradi posledic prometnih nesreč tragično umrli štirje ljudje, kar je eden manj kot v enakem obdobju lani, ko stanje varnosti cestnega prometa ni bilo med najbolj varnimi.

Napoved dogodkov za 2. teden


ponedeljek, 8. januarja, ob 16. uri v prostorih Občine Ribnica: minister za promet mag. Janez Božič in minister za okolje in prostor Janez Podobnik se bosta sestala z župani občin Ig, Škofljica, Velike Lašče, Dobrepolje, Bloke,...

Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture


Vlada je na današnji seji sprejela stališče k Predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture (dokument Sveta št. 13874/06 z dne 12.10.2006) in ga posredovala Državnemu zboru RS v...

Uredba o izvajanju Uredbe EGS o kodeksu poslovanja


Vlada je na današnji seji sprejela Uredbo o izvajanju Uredbe EGS o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij (CRS). Uredba določa pristojne organe za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2299/89 o kodeksu poslovanja...

ARHIV