Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPOROČILA ZA MEDIJE

Vlada soglaša z nakupom dodatnih dvanajstih električnih lokomotiv


Vlada je na današnji dopisni seji kot ustanoviteljica družbe Slovenske železnice, d.o.o. (SŽ) dala soglasje k nabavi dodatnih dvanajstih večsistemskih električnih lokomotiv vrste ES64U4 po nakupni opciji iz pogodbe št. 541, ki so...

Spremembe letalskega varnostnega programa Republike Slovenije


Vlada je na današnji seji sprejela spremenjeni letalski varnostni program za Republiko Slovenijo, ki uveljavlja spremembo predpisov EU in razvoj letaliških infrastruktur ter postopkov varnostnega pregledovanja.

Vlada za sporazum EU z Mongolijo in Armenijo


Vlada je na današnji seji sprejela stališča do sklepa Sveta o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Mongolije o nekaterih vidikih zračnega prevoza ter Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko...

Minister za promet predstavil prednostne naloge slovenskega predsedovanja na področju prometa


Minister za promet mag. Radovan Žerjav je danes na novinarski konferenci predstavil prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije na področju prometa.

Obdobni načrt za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v letih 2008 in 2009


Vlada je na današnji seji sprejela Obdobni načrt za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v letih 2008 in 2009. Pripravljen je na podlagi predlogov resornih ministrstev, medresorske delovne skupine za koordinacijo in nadzor nad...

Poročilo o delu Koordinacije služb na morju


Vlada se je na današnji seji seznanila s Poročilom o delu Koordinacije služb na morju (Na podlagi četrtega odstavka 10. člena sklepa koordinacija služb na morju enkrat letno poroča ministrstvom, vključenim v Koordinacijo služb na...

Uredba o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije


Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju državnih cest. Veljati bo začela osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

ARHIV