Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPOROČILA ZA MEDIJE

Predlog Zakona o letni dajatvi za uporabo motornih vozil


Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o letni dajatvi za uporabo motornih vozil in ga posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku.

Vlada sprejela mnenje o pobudi za oceno ustavnosti 233. člena ZVCP


Vlada je na današnji seji sprejela mnenje o pobudi Gregorja Dervariča iz Kamnika za oceno ustavnosti 233. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06, ZVCP-1-UPB-4 in 139/06 – ZORed) in ga poslala...

Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice


Na podlagi 3. odstavka 64. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l.RS, št. 84/07 in 94/07) Ministrstvo za promet objavlja  namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice. Ministrstvo za...

Mariborsko letališče z imenom Letališče Edvarda Rusjana Maribor


Vlada je na današnji seji sprejela sklep o preimenovanju Letališča Maribor v Letališče Edvarda Rusjana Maribor. Ime se začne uporabljati 15. junija 2008.

Kontrolni stolp naj bo tik ob letališču in bistveno nižji


Minister za promet mag. Radovan Žerjav je danes naložil Javnemu podjetju Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. (KZPS), naj skupaj s projektanti čimprej najde optimalno rešitev za skorajšnji začetek gradnje novega objekta za...

Vlada za sklenitev Sporazuma o financiranju projekta »Prometni sistemi za menedžment čezalpskega cestnega tovornega prometa«


Vlada je na današnji seji sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma o financiranju projekta »Prometni sistemi za menedžment čezalpskega cestnega tovornega prometa« in za podpis sporazuma pooblastila ministra, pristojnega za promet.

Ne smemo si privoščiti napake!


»Ministrstvo za promet zelo intenzivno dela na projektu uvajanja cestninjenja v prostem prometnem toku s satelitsko tehnologijo. V skladu z vladnim akcijskim načrtom bo za tovorna vozila nad 3,5 tone tovrstno cestninjenje uvedeno...

ARHIV