Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Avtocestni odsek Beltinci–Lendava – prvi potrjeni veliki projekt iz Slovenije


Evropska komisija je 23. julija 2008 izdala odločbo o t.i. velikem projektu za izgradnjo avtocestnega odseka Beltinci–Lendava. Omenjeni projekt, katerega skupna vrednost znaša dobrih 116 milijonov evrov, je del Operativnega...

Uredba o dopolnitvi Uredbe o cestninskih cestah in cestnini


Vlada je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o cestninskih cestah in cestnini. Veljati bo začela dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Hkrati je vlada dala soglasje k dopolnitvam Cenika cestnine...

Prenos pravice upravljanja na zemljiščih v k.o. Dolga vas za potrebe gradnje avtoceste na odseku Lendava–Pince


Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep, s katerim dovoljuje, da se na zemljiščih parc. št. 2248/2 ter parc. št. 2248/4 k.o. Dolga vas prenese pravica upravljanja z dosedanjega upravljavca, Sklada kmetijskih zemljišč in...

Težave slovenskih avtoprevoznikov v Italiji presežene


Ljubljana, 25. julija 2008 –  Minister za promet mag. Radovan Žerjav je včeraj pozno popoldne prejel odgovor italijanskega ministra Altera Matteolija na svoje nedavno pismo, v katerem ta sporoča, da je problem različnega...

Ministrstvo za promet RS dejavno pri reševanju težav slovenskih avtoprevoznikov


Ljubljana, 17. julij - Ministrstvo za promet je seznanjeno, da imajo slovenski avtoprevozniki občasne težave z italijanskimi policijskimi nadzornimi organi pri kontrolah, ko izvajajo prevoze v tranzitu preko teritorija Republike...

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z letnim poročilom Dars, d.d. za leto 2007


Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji seznanila z Letnim poročilom Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji za leto 2007, z revizorjevim poročilom in Poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Vlada sprejela sklepe, s katerimi se družbi DDC d.o.o dovoljuje ustanovitev dveh hčerinskih družb v tujini


Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela sklepe, s katerimi se družbi DDC d.o.o dovoljuje ustanovitev dveh hčerinskih družb v tujini in sicer družbe DDC-Bih d.o. o. na ozemlju Bosne in Hercegovine ter družbe...

ARHIV