Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Podpisan Sporazum o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga med Slovenijo in Črno goro


Vlada je na današnji seji sprejela pobudo Ministrstva za promet za podpis Sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga med s Črno goro, ki bo omogočil nemoten potek cestnega prevoza in tako spodbudil blagovno menjavo...

Slovenija podpira razvoj standardiziranih in harmoniziranih inteligentnih prometnih sistemov v Evropi


Minister za promet dr. Patrick Vlačič se danes udeležuje neformalnega srečanja prometnih ministrov Evropske unije v Litomericah na Češkem. Osrednja tema tokratne razprave prometnih ministrov evropske sedemindvajseterice se nanaša...

JAVNI POZIV zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo za člana nadzornega sveta družbe Aerodrom Ljubljana, d.d.


Številka: 013-7/2009/1-0002016Datum: 24.04.2009 Na podlagi tretjega odstavka II. točke Sklepa Vlade RS, št. 01300-5/2008/6 z dne 24. 12. 2008, ki je bil dopolnjen s sklepi Vlade RS, št. 01300-5/2008/12 z dne 22. 1. 2009, št....

Napoved dogodkov za 18. teden


sreda, 29. aprila, v Litoměřicah (Češka): minister za promet dr. Patrick Vlačič se bo udeležil neformalnega srečanja prometnih ministrov EU; osrednja tema: uvajanje inteligentnih prometnih sistemov

Vlada določila besedilo predloga Zakona o soglasju in poroštvu Republike Slovenije za gradnjo avtocest


Vlada je na včerajšnji seji določila besedilo predloga Zakona o soglasju in poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d. iz kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz...

Vlada o uresničevanju 6. prednostnega projekta


Vlada se je na včerajšnji seji seznanila s Poročilom Ministrstva za promet in Ministrstva za finance o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih za zagotovitev finančnih sredstev in drugih pogojev za izvedbo aktivnosti za...

Vlada imenovala komisijo za vodenje postopkov o pritožbah v letalstvu


Vlada je na včerajšnji seji imenovala komisijo za vodenje postopkov o pritožbah zoper odločbe, ki jih na prvi stopnji na podlagi letalskih predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji, izda ministrstvo, pristojno za promet.

ARHIV