Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPOROČILA ZA MEDIJE

Podpisan Sporazum o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga med Slovenijo in Črno goro


Vlada je na današnji seji sprejela pobudo Ministrstva za promet za podpis Sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga med s Črno goro, ki bo omogočil nemoten potek cestnega prevoza in tako spodbudil blagovno menjavo...

Slovenija podpira razvoj standardiziranih in harmoniziranih inteligentnih prometnih sistemov v Evropi


Minister za promet dr. Patrick Vlačič se danes udeležuje neformalnega srečanja prometnih ministrov Evropske unije v Litomericah na Češkem. Osrednja tema tokratne razprave prometnih ministrov evropske sedemindvajseterice se nanaša...

JAVNI POZIV zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo za člana nadzornega sveta družbe Aerodrom Ljubljana, d.d.


Številka: 013-7/2009/1-0002016Datum: 24.04.2009 Na podlagi tretjega odstavka II. točke Sklepa Vlade RS, št. 01300-5/2008/6 z dne 24. 12. 2008, ki je bil dopolnjen s sklepi Vlade RS, št. 01300-5/2008/12 z dne 22. 1. 2009, št....

Napoved dogodkov za 18. teden


sreda, 29. aprila, v Litoměřicah (Češka): minister za promet dr. Patrick Vlačič se bo udeležil neformalnega srečanja prometnih ministrov EU; osrednja tema: uvajanje inteligentnih prometnih sistemov

Vlada določila besedilo predloga Zakona o soglasju in poroštvu Republike Slovenije za gradnjo avtocest


Vlada je na včerajšnji seji določila besedilo predloga Zakona o soglasju in poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d. iz kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz...

Vlada o uresničevanju 6. prednostnega projekta


Vlada se je na včerajšnji seji seznanila s Poročilom Ministrstva za promet in Ministrstva za finance o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih za zagotovitev finančnih sredstev in drugih pogojev za izvedbo aktivnosti za...

Vlada imenovala komisijo za vodenje postopkov o pritožbah v letalstvu


Vlada je na včerajšnji seji imenovala komisijo za vodenje postopkov o pritožbah zoper odločbe, ki jih na prvi stopnji na podlagi letalskih predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji, izda ministrstvo, pristojno za promet.

ARHIV