Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Vlačič na Madžarskem na skupni seji vlad obeh držav o aktualnih prometnih temah


Po napredku na železniški infratsrukturi na V. koridorju v Sloveniji pričakujemo več železniškega prometa med državama

Dr. Jakomin o velikih državnih naložbah v prometno infrastrukturo v Sloveniji v prihodnje


Državni sekretar na ministrstvu za promet dr. Igor Jakomin je z uvodnim nagovorom sodeloval na omizju z naslovom »Kako bo z velikimi državnimi naložbami v prometno infrastrukturo v Sloveniji v prihodnje.«, ki je v Kranjski Gori...

Vlada sprejela nov Akcijski načrt za uvedbo elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku


Vlada Republike Slovenije je sprejela nov Akcijski načrt za uvedbo elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku  S sprejemom tega akcijskega načrta se razveljavlja Akcijski načrt uvedbe elektronskega cestninskega...

Projekt GSM-R uvrščen v Načrt razvojnih programov DŽI


V Načrt razvojnih programov Direkcije Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo se za obdobje 2009-2012 uvrsti projekt: 2423-09-0004 ''Strokovne podlage za uvedbo sistema GSM-R'', ki izhaja iz...

Vlade Republike Slovenije je ugotovila izkazano javno korist za razlastitev zemljišč zaradi ureditve križišča regionalnih cest v naselju Hrib – Loški Potok


Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je zaradi ureditve križišča regionalnih cest R3 – 653/1363 Sodražica – Hrib in R3 – 746/2407 Stari trg – Loški Potok, v naselju Hrib – Loški Potok, izkazana javna korist za razlastitev...

Za primestne občine je pomemben integriran javni potniški promet


Minister Vlačič z župani Občin Domžale ter občin v njeni okolici: Lukovica, Mengeš, Moravče, Kamnik in Trzin.

Varnost cestnega prometa postaja pomembno globalno vprašanje


V Moskvi poteka prva globalna ministrska konferenca o varnosti v cestnem prometu, ki se je udeležuje tudi minister za promet dr. Patrick Vlačič s sodelavci.

ARHIV