Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Za omejitve prometa v predoru Karavanke minister Vlačič pričakuje dvostranske dogovore


Na prometnem ministrstvu smo bili včeraj ob 14:58 s strani Asfinaga BMG na strokovni ravni obveščeni o novih omejitvah prometa za tovorna vozila težja od 7,5 ton v predoru Karavanke, ki naj bi veljale že z jutrišnjim dnem, skupaj...

Sprejet Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d.o.o..


Vlada je na današnji seji sprejela Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d.o.o.

Delitveni načrt družbe Slovenske železnice d.o.o sprejet


Vlada je na današnji seji sprejela Delitveni načrt družbe Slovenske železnice, d.o.o.

Poročilo o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih Medvladne slovensko italijanske komisije za izgradnjo železniške povezave Trst – Divača


Vlada se je na današnji seji seznanila s Poročilom ministra za promet o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih Medvladne slovensko italijanske komisije za izgradnjo železniške povezave Trst – Divača.

Uredba o kategorizaciji prog


Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji prog in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sprejet Program sanacije državne cestne infrastrukture zaradi poplav


Vlada je današnji seji sprejela Program odprave posledic neposredne škode na državni cestni infrastrukturi kot posledica poplav v času od 16. septembra 2010 do 20. septembra 2010 v skupni višini 15.741.635 EUR. Sredstva za...

Problematika državnih cest G1-3 in G1 -1


Vlada se je na današnji seji seznanila s poročilom Ministrstva za promet o problematiki odškodninskih in tožbenih zahtevkov zaradi povečanega prometa na glavnih cestah I. reda št. 3 in 1 ter naložila Ministrstvu za okolje in...

ARHIV