Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPOROČILA ZA MEDIJE - STRAN 2 OD 5

Vlada odločila o vzletno – pristajalni točki


Vlada je na današnji seji izdala odločbo, s katero se pritožbi pritožnika Jadralnega padalskega društva Kanin, zoper odločbo Ministrstva za promet, št. 37211-26/2010/69-0043269 z dne 15.04.2011, ugodi. Izpodbijana odločba se...

Pooblastilo Državnemu pravobranilstvu RS


Vlada je na današnji seji pooblastila Državno pravobranilstvo Republike Slovenije za zastopanje pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije v zadevi opr. št. X Ips 198/2011, revizija tožeče stranke S5 Vleka ladij d.o.o. Koper v...

Ladja SOL TRADER prodana


Vlada je na današnji seji ugotovila, da je bila ladja SOL TRADER prodana na podlagi postopka zbiranja ponudb v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 47803-32/2011/3 z dne 10.02.2011 in da je iz notranjih morskih voda in...

Namera o ustanovitvi služnosti na območju letališča Jožeta Pučnika Ljubljana


Ministrstvo za promet objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na območju letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, na nepremičninah parc. št. 1381/23, 1381/50,1381/51, 1381/53, 1381/54, 1381/61 in 1747, vse k.o. Cerklje, za dobo...

Vlačič danes z Jerovškom


Prometni minister se je danes srečal s poslancem v Državnem zboru RS, Jožefom Jerovškom, z njim pa sta bila še odvetnik Franci Kodela in direktor MAP-TRADE d.o.o., Matjaž Pečovnik. Pogovarjali so se o stanju v slovenskem gradbenem...

Vlada dala soglasje k poglabljanju koprskega pristanišča


Vlada je na današnji seji dala koncesionarju Luki Koper d.d. soglasje k programu izvedbe infrastrukturne ureditve v koprskem pristanišču za »Poglabljanje plovnega kanala in severnega dela bazena I znotraj akvatorija koprskega...

Vlačič s podizvajalci o aktualni problematiki


Prometni minister dr. Patrick Vlačič je danes sprejel predstavnike društva podizvajalcev, katerega predsednik je Mirko Požar, ki si prizadevajo za poplačila storitev izvedenih za glavne izvajalce in njihove hčerinske družbe pri...

ARHIV