Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Namera o ustanovitvi služnosti na območju letališča Jožeta Pučnika Ljubljana


Ministrstvo za promet objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti izgradnje, rabe in vzdrževanja komunalne infrastrukture na območju letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, in sicer na nepremičninah parc. št. 1344/20, 1344/91,...

Vlačič s Kastivnikom, Grosom in Kokaljem


Prometni minister Patrick Vlačič se je danes o razvoju letališča Edvarda Rusjana Maribor in o družbi Aerodrom Maribor d.o.o. pogovarjal z Borisom Kastivnikom, stečajnim upraviteljem družbe Prevent Global, ki je lastnica družbe...

Uvedba integriranega javnega potniškega prometa na relaciji Ljubljana–Grosuplje


Direkcija Republike Slovenije za ceste, organ v sestavi našega ministrstva, obvešča vse uporabnike javnega potniškega prometa, da je v dogovoru z Mestno občino Ljubljana (MOL) ter občinama Grosuplje in Škofljica kot tudi z vsemi...

Uredba o preiskovanju pomorskih nesreč


Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o preiskovanju pomorskih nesreč. Veljati bo začela dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uredba o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu


Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu. Veljati bo začela petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Novela sklepa o ustanovitvi AŽP


Vlada je na današnji seji sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije (AŽP). Veljati bo začel dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Druga cev optimalna rešitev za nadgradnjo predora Karavanke


Vlada se je na današnji seji seznanila s poročilom o nujnosti nadgradnje predora Karavanke in sprejela stališče, da se do aprila 2019 zagotovi obratovanje dvocevnega predora Karavanke. Stališče se v pogajanjih z Republiko Avstrijo...

ARHIV